FAQ / Tuottajavastuun siirtosopimus

Miksi meidän tulee tehdä tuottajavastuun siirtosopimus?

EU:n WEEE-direktiiviin perustuva Suomen jätelainsäädäntö edellyttää, että sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottaja järjestää markkinoille luovuttamista tuotteista syntyvän jätteen uudelleenkäytön ja jätehuollon sekä vastaa siitä aiheutuvista kustannuksista. Helpoimmin yritys huolehtii näistä velvoitteista liittymällä tuottajayhteisöön, joka jäsenyritystensä puolesta kilpailuttaa keräyspiste-, kuljetus-, uudelleenkäyttö-, raportointi- ja jätehuoltopalvelut sekä tekee niistä sopimukset kuntien ja alan yritysten kanssa. Uudet yritykset ilmoitetaan tuottajayhteisöistä Pirkanmaan ELY-keskukselle.


Miten tiedämme, minkä Elkerin tuottajayhteisön kanssa yrityksemme tulisi tehdä siirtosopimus?

Elker-ryhmittymässä on kolme tuottajayhteisöä: SELT ry, ICT-tuottajaosuuskunta ja FLIP ry. Yrityksen tulee liittyä jäseneksi siihen tuottajayhteisöön, jonka piiriin yrityksen tuotteet kuuluvat, tai jonka piiriin suurin osa tuotteista kuuluu.

SELT

WEEE1 Suuret kodinkoneet
WEEE2 Pienet kodinkoneet
WEEE5 Valaisimet
WEEE6 Sähkö- ja elektroniikkatyökalut
WEEE7 Lelut, vapaa-ajan ja urheiluvälineet
WEEE8 Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet
WEEE9 Tarkkailu- ja valvontalaitteet
WEEE10 Automaatit

ICT

WEEE3 Tieto- ja teletekniset laitteet
WEEE4 Kuluttajaelektroniikka ja aurinkosähköpaneelit.

FLIP

WEEE5 Lamput


Miten voimme tehdä tuottajavastuun siirtosopimuksen?

Yritys voi tehdä tuottajavastuun siritosopimuksen täyttämällä tuottajayhteisön hakemuslomakkeen ja lähettämällä sen allekirjoitettuna Elker Oy:lle. Lisätietoa liittymisestä ja hakemuslomakkeet löytyvät kunkin tuottajayhteisön omalta sivulta:


Miten yritys voi päättää sopimuksen?

Mikäli yritys ei ole enää tuottajavastuussa Suomessa tai haluaa siirtää jäsenyytensä toiseen tuottajayhteisöön, voi yritys irtisanoa tuottajavastuun siirtosopimuksensa toimittamalla Elker Oy:lle irtisanoutumislomakkeen, jonka saa sähköpostitse Elker Oy:stä. Eron myöntää tuottajayhteisön hallitus. Jäsenyytensä irtisanoneet yritykset ilmoitetaan valvovalle viranomaiselle Pirkanmaan ELY-keskukselle.


Mikä on yrityksemme WEEE-rekisteröintitunnus? 

Elker-ryhmittymän tuottajayhteisöjen kanssa tuottajavastuun siirtosopimuksen tehneet yritykset rekisteröidään valvovan viranomaisen Pirkanmaan ympäristökeskuksen tuottajarekisteriin tuottajayhteisön rekisteröintitunnuksen alle. Tuottajayhteisön rekisteröintitunnus on ilmoitettu sähköpostissa, joka yrityksellenne on lähetetty tuottajayhteisöön rekisteröinnin yhteydessä.


Onko mahdollista saada todistus hoidetusta tuottajavastuusta?

Voitte tilata Elker Oy:ltä suomen-, ruotsin ja/tai suomenkielisen sertifikaatin todistukseksi siitä, että yrityksenne tuottajavastuu on asianmukaisesti hoidettu.

 

 

MIKSI VALITA ELKER?

  • 1. Elker on tuottajien omistama luotettava palvelun tarjoaja.
  • 2. Palveluyhtiönä Elker huolehtii ketterästi lain määrämistä tuottajavastuun velvoitteista tuottajayhteisöjen puolesta.
  • 3. Elker huolehtii SER-tuottajavastuun hoitamisen asiantuntevasti yli viidentoista vuoden kokemuksella.
  • 4. Elker organisoi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräystä ja kierrätystä tehokkaasti kokonaisuutta optimoiden.
  • 5. Elker huolehtii, että SER käsitellään turvallisesti ja vastuullisesti ensisijaisesti Suomessa.
  • 6. Elker on osa yhteistyöverkostoa, jonka kautta voit selvittää velvoitteet ja hoitaa tuottajavastuun useimpien EU-maiden lisäksi myös Norjassa ja Sveitsissä.
Lue lisää Elkerin palveluista
Top