FAQ / Jäsenyys tuottajayhteisössä

Miksi meidän tulee liittyä jäseneksi tuottajayhteisöön?

EU:n WEEE-direktiiviin perustuva Suomen jätelainsäädäntö edellyttää, että sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottaja järjestää markkinoille luovuttamista tuotteista syntyvän jätteen uudelleenkäytön ja jätehuollon sekä vastaa siitä aiheutuvista kustannuksista. Helpoimmin yritys huolehtii näistä velvoitteista liittymällä tuottajayhteisöön, joka jäsenyritystensä puolesta kilpailuttaa keräyspiste-, kuljetus-, uudelleenkäyttö-, raportointi- ja jätehuoltopalvelut sekä tekee niistä sopimukset kuntien ja alan yritysten kanssa.


Miten tiedämme, mihin Elkerin tuottajayhteisöistä yrityksemme tulisi liittyä?

Elker-ryhmittymässä on kolme tuottajayhteisöä: SELT ry, ICT-tuottajaosuuskunta ja FLIP ry. Yrityksen tulee liittyä jäseneksi siihen tuottajayhteisöön, jonka piiriin yrityksen tuotteet kuuluvat, tai jonka piiriin suurin osa tuotteista kuuluu.

SELT

WEEE1 Suuret kodinkoneet
WEEE2 Pienet kodinkoneet
WEEE5 Valaisimet
WEEE6 Sähkö- ja elektroniikkatyökalut
WEEE7 Lelut, vapaa-ajan ja urheiluvälineet
WEEE8 Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet
WEEE9 Tarkkailu- ja valvontalaitteet
WEEE10 Automaatit

ICT

WEEE3 Tieto- ja teletekniset laitteet
WEEE4 Kuluttajaelektroniikka ja aurinkosähköpaneelit.

FLIP

WEEE5 Lamput


Miten voimme liittyä jäseneksi tuottajayhteisöön?

Yritys voi liittyä jäseneksi täyttämällä tuottajayhteisön jäsenhakemuksen ja lähettämällä sen postitse allekirjoitettuna Elker Oy:lle. Lisätietoa liittymisestä ja jäsenhakemukset löytyvät kunkin tuottajayhteisön omalta sivulta:


Miten yritys voi erota tuottajayhteisöstä?

Mikäli yritys ei ole enää tuottajavastuussa Suomessa tai haluaa siirtää jäsenyytensä toiseen tuottajayhteisöön, voi yritys irtisanoa jäsenyytensä toimittamalla Elker Oy:lle irtisanoutumislomakkeen, jonka saa sähköpostitse Elker Oy:stä. Eron myöntää tuottajayhteisön hallitus. Jäsenyytensä irtisanoneet yritykset ilmoitetaan valvovalle viranomaiselle Pirkanmaan ELY-keskukselle.


Mikä on yrityksemme WEEE-rekisteröintitunnus? 

Elker-ryhmittymän tuottajayhteisöjen jäsenyritykset rekisteröidään valvovan viranomaisen Pirkanmaan ympäristökeskuksen tuottajarekisteriin tuottajayhteisön rekisteröintitunnuksen alle. Tuottajayhteisön rekisteröintitunnus on ilmoitettu sähköpostissa, joka yrityksellenne on lähetetty liittymisen yhteydessä.


Onko mahdollista saada todistus yrityksemme jäsenyydestä tuottajayhteisössä?

Voitte tilata Elker Oy:ltä suomen-, ruotsin ja/tai suomenkielisen sertifikaatin todistukseksi yrityksenne jäsenyydestä tuottajayhteisössä.

 

 

MIKSI VALITA ELKER?

  • 1. Elker on tuottajien omistama luotettava palvelun tarjoaja.
  • 2. Palveluyhtiönä Elker huolehtii ketterästi lain määrämistä tuottajavastuun velvoitteista tuottajayhteisöjen puolesta.
  • 3. Elker huolehtii SER-tuottajavastuun hoitamisen asiantuntevasti yli kymmenen vuoden kokemuksella.
  • 4. Elker organisoi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräystä ja kierrätystä tehokkaasti kokonaisuutta optimoiden.
  • 5. Elker huolehtii, että SER käsitellään turvallisesti ja vastuullisesti ensisijaisesti Suomessa.
  • 6. Elker on osa yhteistyöverkostoa, jonka kautta voit selvittää velvoitteet ja hoitaa tuottajavastuun useimpien EU-maiden lisäksi myös Norjassa ja Sveitsissä.
Lue lisää Elkerin palveluista
Top