FAQ / Tuottajien vuosiraportointi

Tuleeko meidän toimittaa vuosittaiset sähkö- ja elektroniikkalaiteromun seurantatiedot tuottajayhteisön lisäksi Pirkanmaan ELY-keskukselle?

Tuottajayhteisön jäsenenä teidän tulee raportoida ainoastaan tuottajayhteisölle. Tuottajayhteisö toimittaa SER-seurantatiedot jäsentensä puolesta viranomaisille Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Ahvenanmaan maakuntahallitukselle jäsenien tuottajayhteisölle toimittamien raporttien perusteella.


Koska vuosiraportti täytetään?

Vuosiraportointi alkaa helmikuun puolivälissä. Raportti tulee täyttää maaliskuun puoliväliin mennessä. Raportti koskee aina edellisen vuoden tietoja.


Tuleeko kaikkien jäsenten täyttää vuosiraportti?

Vuosiraportointi kuuluu kaikille tuottajayhteisöjen jäsenille. Tuottajayhteisöissä koostettava ja ELY-keskukselle toimitettava vuosiraportti on laajempi kuin neljännesvuosiraportit. Eri raporteilta kerättyjen tietojen pohjalta tuottajayhteisöt kokoavat tiedot edellisestä vuodesta valvovalle viranomaiselle Pirkanmaan ELY-keskukselle ja Ahvenanmaan maakuntahallitukselle. Tuottajayhteisöjen jäsenyritysten ei siis tarvitse raportoida erikseen viranomaiselle.


Mistä saan lomakkeen vuosiraportointiin?

Kaikille kuluttajalaitteita tuottaville tuottajayhteisöjen jäsenille lähetetään helmikuun puolivälissä sähköpostitse kutsu vuosiraportille tarvittavien tietojen toimittamiseen sekä yrityskohtainen linkki sähköiseen ilmoituslomakkeeseen. Sähköposti lähetetään tuottajayhteisölle ilmoitetulle raportoinnin yhteyshenkilölle.


Mitä tietoja vuosiraportilla kysytään?

Vuosiraportilla kysytään edellisen vuoden markkinoille saatettujen kuluttaja- ja yritystuotteiden määrien lisäksi etämyynti Suomesta suoraan loppukäyttäjille muihin EU-maihin kuin Suomeen (=verkkokauppa, postimyynti tai vastaava suoraan loppukäyttäjille). EU-etämyyntitietoja lukuun ottamatta kaikki muut tiedot saadaan tuottajayhteisöissä koostettua tuottajien toimittamilta neljännesvuosiraporteilta. Tuottajayhteisöt raportoivat jäsentensä puolesta valvoville viranomaisille Manner-Suomessa ja Ahvenanmaalla. Lisätietoa vuosiraportoinnin sisällöstä täältä.

 

 

MIKSI VALITA ELKER?

  • 1. Elker on tuottajien omistama luotettava palvelun tarjoaja.
  • 2. Palveluyhtiönä Elker huolehtii ketterästi lain määrämistä tuottajavastuun velvoitteista tuottajayhteisöjen puolesta.
  • 3. Elker huolehtii SER-tuottajavastuun hoitamisen asiantuntevasti yli viidentoista vuoden kokemuksella.
  • 4. Elker organisoi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräystä ja kierrätystä tehokkaasti kokonaisuutta optimoiden.
  • 5. Elker huolehtii, että SER käsitellään turvallisesti ja vastuullisesti ensisijaisesti Suomessa.
  • 6. Elker on osa yhteistyöverkostoa, jonka kautta voit selvittää velvoitteet ja hoitaa tuottajavastuun useimpien EU-maiden lisäksi myös Norjassa ja Sveitsissä.
Lue lisää Elkerin palveluista
Top