Jätä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajavastuusta huolehtiminen meille.


Palveluyhtiö Elker huolehtii tuottajavastuun velvoitteista tuottajayhteisöjen jäsenyritysten puolesta.

29.01.2016

Juttusarja kiertotaloudesta: Tarpaper Recycling jalostaa kattohuovista asvalttia

Kiertotalousjuttusarjan ensimmäinen osa kertoo yrityksestä, joka säästää rajallisia raakaöljyvarantoja jalostamalla rakennusjätteestä asvalttia.

Rakennusjätettä on opittu Suomessa hyödyntämään melko tehokkaasti, mutta perään on jäänyt roikkumaan muutamia murheenkryynejä. Yksi niistä on kattohuopa, jota on kuskattu suomalaisille kaatopaikoille vuosittain noin 13–18 000 tonnia.

Asiaan tuli muutos viime vuonna, kun Lahteen asettui suomalais-tanskalaisomisteinen yritys Tarpaper Recycling, joka kehittää huovista asvaltin raaka-ainetta. Uusioraaka-aine korvaa noin 1/3 asvaltin pääraaka-aineesta bitumista, joka valmistetaan pääosin raakaöljystä, uusiutumattomasta tuontiraaka-aineesta.

- On erittäin tärkeää tehdä yhteistyötä koko ketjun kanssa. Materiaalin kysyntä tulee olla testattu ja ympäristövaikutukset tutkittu myös materiaalin elinkaaren loppupäässä, Tarpaper Recyclingin maajohtaja Kati Tuominen sanoo.

Lupamenettely mutkistaa prosessia

Painetta kattohuopien kierrätykselle on luonut ensi vuoden alussa voimaanastuva kaatopaikkakielto, ja jo nyt Tarpaper Recycling tavoittaa Suomessa 90 prosenttia kierrätykseen soveltuvista purkuhuovista. Myös asvalttiteollisuus on osoittanut kysyntää ja kiinnostusta muuttaa tuotantoaan ympäristöystävällisempään suuntaan.

Haastetta prosessiin on tuonut se, että viranomaiset luokittelevat uusiobitumin jätteeksi. Se taas tarkoittaa sitä, että hyödyntääkseen materiaalia asvalttiasemalla on oltava ympäristölupa. Asvalttiteollisuus ei ole kaikkialla luvanvaraista toimintaa, joten luvittaminen vaatisi asvalttiasemilta ylimääräisiä resursseja.

- Olemme hakeneet materiaalillemme jätestatuksen purkamista kesällä, mutta päätöstä ei ole vielä tullut. Se vaikuttaa paljon tulevaisuuteemme, Tuominen sanoo.

Takaisin

PALVELUYHTIÖ ELKER

Palveluyhtiö Elker Oy organisoi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräystä ja kierrätystä sekä huolehtii muista tuottajavastuun velvoitteiden toteuttamisesta käytännössä. 

Elkerin omistavat tuottajayhteisöt SELT ry, ICT-tuottajaosuuskunta ja FLIP ry, jotka ovat siirtäneet tuottajavastuuvelvoitteet sopimuksin Elker Oy:n hoidettaviksi. Yhden tuottajayhteisön kanssa siirtosopimuksen tehnyt yritys saa käyttöönsä myös muiden Elkerin edustamien tuottajayhteisöjen palvelut.

Elker hoitaa tuottajavastuuta asiantuntevasti yli kymmenen vuoden kokemuksella ja pyrkii kaikessa toiminnassaan SER:n ympäristövaikutusten minimoimiseen.

Lue lisää Elkerin toiminnasta

YHTEYSTIEDOT

Elker Oy
Teknobulevardi 3-5
01530 Vantaa

puh: 010 249 1700
fax: 010 249 1719

sähköposti: info@elker.fi

Katso kaikki yhteystiedot

Top