15.02.2008

Vuosiraportointi käynnistyi

Jäsenten vuosiraportointi käynnistyi perjantaina 15.2.2008. Jäsenyrityksille lähetettiin sähköpostitse pyyntö hoitaa vuoden 2007 viranomaisraportointi. Raportointilomakkeelle pääsee sähköpostissa olevan linkin kautta. Vuosiraportointi on kaikkien tuottajien lakisääteinen velvollisuus. Raportti tulee toimittaa Elkerille viimeistään 15.3.2008.

Jäsenten raportoimien tietojen perusteella tuottajayhteisöt toimittavat sähkö- ja elektroniikkaromun seurantatiedot kootusti jäsentensä puolesta viranomaisille. Näin ollen yritysten ei tarvitse raportoida tietoja erikseen Pirkanmaan ympäristökeskukselle. Vuosiraportointi ei aiheuta laskua jäsenelle.

Ahvenanmaan tuottajavastuun voimaan tulon (1.1.2007) johdosta vuosiraportissa kysytään tiedot myös Ahvenanmaan viranomaisia varten.

Jäseniltä kerätään raportissa mm. seuraavia tietoja koskien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden maahantuontia ja kierrätystä vuonna 2007:

 • Kotimaan markkinoille toimitetut SE-laitteet (B2B ja B2C-laitteet)
 • Arvio siitä, kuinka paljon tuottajan Suomen markkinoille saattamista SE-laitteista on poistunut käytöstä vuoden 2007 aikana
 • Jätteenä asiakkailta kerätyt SE-laitteet
 • Kokonaisina laitteina tai osina alkuperäiseen käyttötarkoitukseen uudelleenkäytetyt laitteet
 • Materiaalina hyödynnetty SER
 • Energiana hyödynnetty SER
 • Suomen ulkopuolelle viety SER
 • Kerätyn SER:n käsittely yhteensä Suomessa, toisessa EU-maassa tai EU:n ulkopuolella

Tiedonkeruun helpottamiseksi kyselyn sisältö on nähtävissä täällä

Lisätietoa vuosiraportoinnista löytyy täältä.

Takaisin

 

 

MIKSI VALITA ELKER?

 • 1. Elker on tuottajien omistama luotettava palvelun tarjoaja.
 • 2. Palveluyhtiönä Elker huolehtii ketterästi lain määrämistä tuottajavastuun velvoitteista tuottajayhteisöjen puolesta.
 • 3. Elker huolehtii SER-tuottajavastuun hoitamisen asiantuntevasti yli viidentoista vuoden kokemuksella.
 • 4. Elker organisoi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräystä ja kierrätystä tehokkaasti kokonaisuutta optimoiden.
 • 5. Elker huolehtii, että SER käsitellään turvallisesti ja vastuullisesti ensisijaisesti Suomessa.
 • 6. Elker on osa yhteistyöverkostoa, jonka kautta voit selvittää velvoitteet ja hoitaa tuottajavastuun useimpien EU-maiden lisäksi myös Norjassa ja Sveitsissä.
Lue lisää Elkerin palveluista
Top