Jätä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajavastuusta huolehtiminen meille.


Palveluyhtiö Elker huolehtii tuottajavastuun velvoitteista tuottajayhteisöjen jäsenyritysten puolesta.

15.02.2008

Vuosiraportointi käynnistyi

Jäsenten vuosiraportointi käynnistyi perjantaina 15.2.2008. Jäsenyrityksille lähetettiin sähköpostitse pyyntö hoitaa vuoden 2007 viranomaisraportointi. Raportointilomakkeelle pääsee sähköpostissa olevan linkin kautta. Vuosiraportointi on kaikkien tuottajien lakisääteinen velvollisuus. Raportti tulee toimittaa Elkerille viimeistään 15.3.2008.

Jäsenten raportoimien tietojen perusteella tuottajayhteisöt toimittavat sähkö- ja elektroniikkaromun seurantatiedot kootusti jäsentensä puolesta viranomaisille. Näin ollen yritysten ei tarvitse raportoida tietoja erikseen Pirkanmaan ympäristökeskukselle. Vuosiraportointi ei aiheuta laskua jäsenelle.

Ahvenanmaan tuottajavastuun voimaan tulon (1.1.2007) johdosta vuosiraportissa kysytään tiedot myös Ahvenanmaan viranomaisia varten.

Jäseniltä kerätään raportissa mm. seuraavia tietoja koskien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden maahantuontia ja kierrätystä vuonna 2007:

  • Kotimaan markkinoille toimitetut SE-laitteet (B2B ja B2C-laitteet)
  • Arvio siitä, kuinka paljon tuottajan Suomen markkinoille saattamista SE-laitteista on poistunut käytöstä vuoden 2007 aikana
  • Jätteenä asiakkailta kerätyt SE-laitteet
  • Kokonaisina laitteina tai osina alkuperäiseen käyttötarkoitukseen uudelleenkäytetyt laitteet
  • Materiaalina hyödynnetty SER
  • Energiana hyödynnetty SER
  • Suomen ulkopuolelle viety SER
  • Kerätyn SER:n käsittely yhteensä Suomessa, toisessa EU-maassa tai EU:n ulkopuolella

Tiedonkeruun helpottamiseksi kyselyn sisältö on nähtävissä täällä

Lisätietoa vuosiraportoinnista löytyy täältä.

Takaisin

PALVELUYHTIÖ ELKER

Palveluyhtiö Elker Oy organisoi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräystä ja kierrätystä sekä huolehtii muista tuottajavastuun velvoitteiden toteuttamisesta käytännössä. 

Elkerin omistavat tuottajayhteisöt SELT ry, ICT-tuottajaosuuskunta ja FLIP ry, jotka ovat siirtäneet tuottajavastuuvelvoitteet sopimuksin Elker Oy:n hoidettaviksi. Yhden tuottajayhteisön kanssa siirtosopimuksen tehnyt yritys saa käyttöönsä myös muiden Elkerin edustamien tuottajayhteisöjen palvelut.

Elker hoitaa tuottajavastuuta asiantuntevasti yli kymmenen vuoden kokemuksella ja pyrkii kaikessa toiminnassaan SER:n ympäristövaikutusten minimoimiseen.

Lue lisää Elkerin toiminnasta

YHTEYSTIEDOT

Elker Oy
Teknobulevardi 3-5
01530 Vantaa

puh: 010 249 1700
fax: 010 249 1719

sähköposti: info@elker.fi

Katso kaikki yhteystiedot

Top