Jätä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajavastuusta huolehtiminen meille.


Palveluyhtiö Elker huolehtii tuottajavastuun velvoitteista tuottajayhteisöjen jäsenyritysten puolesta.

07.04.2016

Ulkomaiset toimijat aktivoituneet valtuuttamaan edustajan Suomessa

Toiseen EU-maahan tai EU:n ulkopuoliseen valtioon sijoittautuneet toimijat ovat vilkastuneeseen tahtiin valtuuttaneet Elker Oy:n toimimaan valtuutettuna edustajanaan Suomessa.

Valtuutettu edustaja tulee nimetä, jos toiseen EU-maahan sijoittautunut tuottaja toimittaa Suomen markkinoille SE-laitteita etäkaupalla suoraan käyttäjille Suomessa. Ilahduttavana trendinä on ollut EU-maiden ulkopuolelle sijoittuneiden toimijoiden aktiivisuus nimetä Elker valtuutetuksi edustajakseen Suomessa ja osallistua näin omalta osaltaan käytöstä poistettujen SE-laitteiden jätehuollosta huolehtimiseen.

Sama velvoite koskee myös Suomeen sijoittautuneita tuottajia, jotka toimittavat SE-laitteita etäkaupalla muihin EU-maihin. Myös heidän tulee nimetä kyseiseen kohdevaltioon valtuutettu edustaja. Suomessa ulkomaisten toimijoiden velvoitteet kuten raportointi hoidetaan käytännössä samoin periaattein kuin Suomeen sijoittautuneiden tuottajien. Lisää valtuutetun edustajan nimeämisestä voi lukea Ympäristöhallinnon verkkopalvelussa.

Takaisin

PALVELUYHTIÖ ELKER

Palveluyhtiö Elker Oy organisoi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräystä ja kierrätystä sekä huolehtii muista tuottajavastuun velvoitteiden toteuttamisesta käytännössä. 

Elkerin omistavat tuottajayhteisöt SELT ry, ICT-tuottajaosuuskunta ja FLIP ry, jotka ovat siirtäneet tuottajavastuuvelvoitteet sopimuksin Elker Oy:n hoidettaviksi. Yhden tuottajayhteisön kanssa siirtosopimuksen tehnyt yritys saa käyttöönsä myös muiden Elkerin edustamien tuottajayhteisöjen palvelut.

Elker hoitaa tuottajavastuuta asiantuntevasti yli kymmenen vuoden kokemuksella ja pyrkii kaikessa toiminnassaan SER:n ympäristövaikutusten minimoimiseen.

Lue lisää Elkerin toiminnasta

YHTEYSTIEDOT

Elker Oy
Teknobulevardi 3-5
01530 Vantaa

puh: 010 249 1700
fax: 010 249 1719

sähköposti: info@elker.fi

Katso kaikki yhteystiedot

Top