27.04.2016

Tutkimus: Tiivis viranomaisyhteistyö ja koulutus vähentäisivät SE-romuun liittyvää rikollisuutta

Poliisiammattikorkeakoulun tuore tutkimus arvioi, että sähkö- ja elektroniikkaromuun liittyvää rikollisuutta ilmenee Suomessa verrattain paljon. Raportin mukaan tehokkaimmin laittomiin jätevirtoihin liittyvää harmaata taloutta saadaan torjuttua laajalla ja hyvin toimivalla viranomaisyhteistyöllä sekä selkeällä valtakunnallisella ohjeistuksella ja koulutuksella jätteen määritelmästä ja jäterikollisuuden tunnistamisesta. 

– Toiminta jäterikoksissa on tälläkin hetkellä varsin reaktiivista ja tilannekohtaista. Tutkimus toi esiin huolen siitä, ajautuuko jäterikollisuuden torjunta ja valvonta marginaaliin, kun viranomaisten resurssit vähenevät, tutkija Iina Sahramäki sanoo.

Sähkö- ja elektroniikkaromua tulee palauttaa vain virallisiin kierrätyspisteisiin

Viralliseen SER-keräyspisteeseen palautetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet ovat palautuksen jälkeen viranomaisten hyväksymien tuottajayhteisöjen omaisuutta. Tämän jälkeen tuottajayhteisöiden sopimuskumppanit huolehtivat laitteiden asianmukaisesta kierrätyksestä ja käsittelystä. Suurin riski siihen, että romu päätyy harmaille markkinoille, on palauttaa romu epämääräiseen keräyspisteeseen. Silloin myös ympäristö- ja tietoturvariskit ovat huomattavia, ja viimeistään nyt tämä olisi jokaisen tärkeätä ymmärtää ja muistaa. Lisätietoja www.serkierratys.fi  ja www.kierrätys.info.

Laitonta toimintaa sähkö- ja elektroniikkaromun sekä luvattoman jätteen maastaviennin ja maahantuonnin osalta nähtiin voitavan paljastaa tehokkaimmin jo jätteen maantiekuljetuksen aikana. Tähän toivottiin koulutusta liikennevalvontaa suorittaville poliiseille ja selkeitä ohjeita siitä, mitä asiakirjoja pitää tarkistaa. 

Euroopan tasolla sähkö- ja elektroniikkaromuun liittyvän laittoman toiminnan paljastamiseksi ja torjumiseksi korostettiin CWIT-projektissa selkeämpiä ohjeita ja virallisia määritelmiä viranomaisille, jotta jäte, uudelleenkäyttölaitteet  ja laitteista saatavat varaosat voidaan helpommin erottaa toisistaan. Lisäksi sanktioiden yhtenäistäminen valtioiden välillä on koettu olennaiseksi rajat ylittävien tapausten käsittelyssä.

Lisätietoja: Poliisiammattikorkeakoulun tiedote tutkimuksesta

Takaisin

 

 

MIKSI VALITA ELKER?

  • 1. Elker on tuottajien omistama luotettava palvelun tarjoaja.
  • 2. Palveluyhtiönä Elker huolehtii ketterästi lain määrämistä tuottajavastuun velvoitteista tuottajayhteisöjen puolesta.
  • 3. Elker huolehtii SER-tuottajavastuun hoitamisen asiantuntevasti yli viidentoista vuoden kokemuksella.
  • 4. Elker organisoi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräystä ja kierrätystä tehokkaasti kokonaisuutta optimoiden.
  • 5. Elker huolehtii, että SER käsitellään turvallisesti ja vastuullisesti ensisijaisesti Suomessa.
  • 6. Elker on osa yhteistyöverkostoa, jonka kautta voit selvittää velvoitteet ja hoitaa tuottajavastuun useimpien EU-maiden lisäksi myös Norjassa ja Sveitsissä.
Lue lisää Elkerin palveluista
Top