Jätä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajavastuusta huolehtiminen meille.


Palveluyhtiö Elker huolehtii tuottajavastuun velvoitteista tuottajayhteisöjen jäsenyritysten puolesta.

14.02.2017

Vuosiraportti kootaan ja toimitetaan Pirkanmaan ELY-keskukseen vuosittain aina keväällä. Raporttitietojen kokoaminen ja mahdollisten muiden raportille tarvittavien tietojen keruu tuottajilta vuoden 2016 vuosiraporttia varten on nyt aloitettu.

Tuottajayhteisöt SELT ry, ICT-tuottajaosuuskunta ja FLIP ry kokoavat rekisteröityneiden tuottajiensa puolesta valvovalle viranomaiselle vuosittain toimitettavaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vuosiraporttiin tarvittavat tiedot. Tuottajayhteisön kautta tuottajavastuunsa hoitavan yrityksen ei siis tarvitse itse toimittaa kyseistä raporttia Pirkanmaan ELY-keskukseen.

Muut tarvittavat tiedot saadaan koostettua tuottajien toimittamilta neljännesvuosiraporteilta, paitsi EU-etämyyntitieto, joka kysytään vuosittain raporttia varten tuottajilta erikseen. Niiden tuottajien raportoinnin yhteyshenkilöt ovat tänään saaneet sähköpostiinsa vuosiraporttikutsun, joita kuluttajalaitteiden EU-etämyyntikysymys koskee. Raportin määräaika on 24.3.2017.

Raportointia koskevissa kysymyksissä ota yhteyttä jäsenpalveluihin.

Lue lisää vuosiraportoinnista Elkerin sivuilla täältä.

Takaisin

PALVELUYHTIÖ ELKER

Palveluyhtiö Elker Oy organisoi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräystä ja kierrätystä sekä huolehtii muista tuottajavastuun velvoitteiden toteuttamisesta käytännössä. 

Elkerin omistavat tuottajayhteisöt SELT ry, ICT-tuottajaosuuskunta ja FLIP ry, jotka ovat siirtäneet tuottajavastuuvelvoitteet sopimuksin Elker Oy:n hoidettaviksi. Yhden tuottajayhteisön kanssa siirtosopimuksen tehnyt yritys saa käyttöönsä myös muiden Elkerin edustamien tuottajayhteisöjen palvelut.

Elker hoitaa tuottajavastuuta asiantuntevasti yli kymmenen vuoden kokemuksella ja pyrkii kaikessa toiminnassaan SER:n ympäristövaikutusten minimoimiseen.

Lue lisää Elkerin toiminnasta

YHTEYSTIEDOT

Elker Oy
Teknobulevardi 3-5
01530 Vantaa

puh: 010 249 1700
fax: 010 249 1719

sähköposti: info@elker.fi

Katso kaikki yhteystiedot

Top