Jätä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajavastuusta huolehtiminen meille.


Palveluyhtiö Elker huolehtii tuottajavastuun velvoitteista tuottajayhteisöjen jäsenyritysten puolesta.

01.04.2008

Akku- ja paristotuottajavastuun vaikutus Elker-ryhmittymän jäsenyrityksiin

Akkuja ja paristoja koskeva tuottajavastuu tulee voimaan 26.9.2008. Uusi tuottajavastuu koskee akkujen ja paristojen maahantuojia sekä akkuja ja paristoja sisältävien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden (sekä ajoneuvojen) maahantuojia.

Paristodirektiivin soveltamisala on laaja. Sitä sovelletaan periaatteessa kaikkiin paristoihin ja akkuihin riippumatta niiden muodosta, tilavuudesta, painosta, koostumuksesta ja käyttötarkoituksesta sekä vastaaviin käytettyihin paristoihin ja akkuihin. Sitä sovelletaan lisäksi sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin ja ajoneuvoihin sekä osin myös muihin tuotteisiin sisältyviin paristoihin ja akkuihin. Akuissa ja paristoissa on oltava niiden erilliskeräystä ja raskasmetallipitoisuutta osoittavat merkinnät 26.9.2008 alkaen sekä tehoa osoittavat merkinnät 26.9.2009 alkaen.

Akku- ja paristotuottajien on tehtävä 1.9.2008 mennessä ilmoitus toimintansa merkitsemisestä Pirkanmaan ympäristökeskuksen ylläpitämään tuottajatiedostoon.

Kaikille jäsenyrityksille on lähetetty sähköpostitse linkki lomakkeelle, jolla ilmoituksen akku- ja paristotuottajavastuusta voi tehdä Elker Oy:lle.

Huomioitavaa raportoinnissa

Jäsenyritysten tulee raportoida markkinoille tuotetut akut ja paristot kuluttajatuoteraporteilla 1.10.2008 alkaen. Vuoden 2008 viimeisestä raportointikaudesta (1.10.-31.12.2008) alkaen tulee raportoitavien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden painosta vähentää laitteessa olevan akun tai pariston paino.

Akkujen ja paristojen raportoinnissa ei tuotteita jaeta B2B- ja B2C-tuotteisiin vaan kaikki maahantuodut akut ja paristot sekä SE-laitteiden sisältämät/mukana myytävät akut ja paristot tulee sisällyttää neljännesvuosittaisiin kuluttajatuoteraportteihin. Näin ollen myös ainoastaan B2B-laitteiksi luokiteltavia SE-laitteita tuottavien jäsenyritysten, jotka maahantuovat akkuja tai paristoja, tulee raportoida akut ja paristot kerran kolmessa kuukaudessa kuluttajatuoteraportoinnissa.

Akku ja paristotuottajavastuutiedote: suomi / englanti

Takaisin

PALVELUYHTIÖ ELKER

Palveluyhtiö Elker Oy organisoi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräystä ja kierrätystä sekä huolehtii muista tuottajavastuun velvoitteiden toteuttamisesta käytännössä. 

Elkerin omistavat tuottajayhteisöt SELT ry, ICT-tuottajaosuuskunta ja FLIP ry, jotka ovat siirtäneet tuottajavastuuvelvoitteet sopimuksin Elker Oy:n hoidettaviksi. Yhden tuottajayhteisön kanssa siirtosopimuksen tehnyt yritys saa käyttöönsä myös muiden Elkerin edustamien tuottajayhteisöjen palvelut.

Elker hoitaa tuottajavastuuta asiantuntevasti yli kymmenen vuoden kokemuksella ja pyrkii kaikessa toiminnassaan SER:n ympäristövaikutusten minimoimiseen.

Lue lisää Elkerin toiminnasta

YHTEYSTIEDOT

Elker Oy
Teknobulevardi 3-5
01530 Vantaa

puh: 010 249 1700
fax: 010 249 1719

sähköposti: info@elker.fi

Katso kaikki yhteystiedot

Top