Jätä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajavastuusta huolehtiminen meille.


Palveluyhtiö Elker huolehtii tuottajavastuun velvoitteista tuottajayhteisöjen jäsenyritysten puolesta.

30.08.2017

Kiertotalousdemolaitoksen suunnittelu käynnistyy Jyväskylässä

 

Hankkeen tavoitteena on tehostaa sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) kierrätystä hyödyntämällä uusia metallien talteenottomenetelmiä, joita Jyväskylän Energia Oy on kehittänyt useiden vuosien ajan yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kemian laitoksen kanssa.

"Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu on yksi suurimmista ja arvokkaimmista jätevirroista", kertoo Teknologiateollisuus ry:n valmiuspäällikkö Peter Malmström, ja jatkaa: "Nykyisillä käsittelymenetelmillä menetetään arvokkaita materiaaleja, kuten harvinaiset maametallit, joilla on tärkeä rooli suomalaisen teollisuuden ja kansallisen huoltovarmuudenkin kannalta."

Hankkeen seuraavassa vaiheessa laitoksen prosessi mallinnetaan yksityiskohtaisesti, jolloin laitoksen tuotot ja tarvittavat investoinnin voidaan laskea.

"Jyväskylän Energia on jo usean vuoden ajan kehittänyt menetelmiä yhdessä Jyväskylän yliopiston kanssa jalometallien ja harvinaisten maametallien talteenottamiseksi voimalaitostuhkasta", kertoo Jyväskylän Energian Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Kantola. "Etsimme ja kehitämme aktiivisesti tulevaisuuden liiketoimintaa. Kiertotalous ja resurssitehokkuus tarjoavat laajan ja mielenkiintoisen mahdollisuuden kasvattaa uudentyyppistä liiketoimintaa perinteisen energialiiketoiminnan rinnalle", Kantola lisää.

Materiaalinkäsittelyyn ja teollisuusprosessien hoitoon erikoistunut Tapojärvi Oy näkee paljon potentiaalia hankkeessa kehitettäville talteenottoprosesseille. "Haluamme selvittää miten nyt kehitettäviä hydrometallurgisia menetelmiä voitaisiin soveltaa esimerkiksi kaivos- ja metalliteollisuuden sivuvirtojen käsittelyssä. Olemme tuotteistaneet teollisuuden sivuvirtoja yli kymmenen vuoden ajan", toteaa Tapojärvi Oy:n operatiivinen johtaja Martti Kaikkonen.

Kiertotalousdemolaitoksen toiminnan kannalta on kriittistä varmistaa, että hyvälaatuista käsiteltävää on riittävästi saatavilla. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajayhteisöjen palveluyhtiö Elker Oy on tärkeä lenkki tässä. "Huolehdimme sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajavastuun käytännön velvoitteista omistajatuottajayhteisöidemme jäsenyrityksille. Yksi velvoitteista koskee parhaan saatavilla olevan teknologian (Best Available Technology, BAT) käyttöä. Eli käsittelyssä tulisi käyttää parasta käyttökelpoista teknologiaa.  Tässä hankkeessa näemme tilaisuuden kurkistaa myös käsittelyteknologioiden kehittymiseen", toteaa Elker Oy:n toimitusjohtaja Sakari Hietala, ja lisää: "Suomen kaltainen toimintaympäristö sopii mielestämme erinomaisesti myös uusien teknologioiden käyttökelpoisuuden varmistamiseen ja haluamme ilman muuta osaltamme olla mahdollistamassa tätä kehitystä."

Lisätietoja antavat:

Risto Ryymin, Jyväskylän Energia Oy, puh: 050 5910410, email: risto.ryymin@jenergia.fi

Martti Kaikkonen, Tapojärvi Oy, puh: 0400 319 812, email: martti.kaikkonen@tapojarvi.fi

Sakari Hietala, Elker Oy, puh: 050 543 2643 , email: sakari.hietala@elker.fi

Takaisin

PALVELUYHTIÖ ELKER

Palveluyhtiö Elker Oy organisoi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräystä ja kierrätystä sekä huolehtii muista tuottajavastuun velvoitteiden toteuttamisesta käytännössä. 

Elkerin omistavat tuottajayhteisöt SELT ry, ICT-tuottajaosuuskunta ja FLIP ry, jotka ovat siirtäneet tuottajavastuuvelvoitteet sopimuksin Elker Oy:n hoidettaviksi. Yhden tuottajayhteisön kanssa siirtosopimuksen tehnyt yritys saa käyttöönsä myös muiden Elkerin edustamien tuottajayhteisöjen palvelut.

Elker hoitaa tuottajavastuuta asiantuntevasti yli kymmenen vuoden kokemuksella ja pyrkii kaikessa toiminnassaan SER:n ympäristövaikutusten minimoimiseen.

Lue lisää Elkerin toiminnasta

YHTEYSTIEDOT

Elker Oy
Teknobulevardi 3-5
01530 Vantaa

puh: 010 249 1700
fax: 010 249 1719

sähköposti: info@elker.fi

Katso kaikki yhteystiedot

Top