Jätä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajavastuusta huolehtiminen meille.


Palveluyhtiö Elker huolehtii tuottajavastuun velvoitteista tuottajayhteisöjen jäsenyritysten puolesta.

30.09.2008

Muutos SER-asetukseen

Valtioneuvoston asetus 423/2008 sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 § Tuotteen suunnittelu ja valmistus muuttamisesta on annettu Helsingissä 19. kesäkuuta 2008.

Ote asetuksesta:

"5) laitteessa oleva paristo tai akku voidaan helposti ja turvallisesti poistaa laitteesta ja laitteessa on poistamista koskevat ohjeet sekä tiedot pariston tai akun lajista."

Asetus tuli voimaan 26.9.2008. Tätä asetusta ei sovelleta sähkö- ja elektroniikkalaitteeseen, joka on saatettu markkinoille ennen asetuksen voimaantuloa.

Valtioneuvoston asetus 423/2008

Takaisin

PALVELUYHTIÖ ELKER

Palveluyhtiö Elker Oy organisoi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräystä ja kierrätystä sekä huolehtii muista tuottajavastuun velvoitteiden toteuttamisesta käytännössä. 

Elkerin omistavat tuottajayhteisöt SELT ry, ICT-tuottajaosuuskunta ja FLIP ry, jotka ovat siirtäneet tuottajavastuuvelvoitteet sopimuksin Elker Oy:n hoidettaviksi. Yhden tuottajayhteisön kanssa siirtosopimuksen tehnyt yritys saa käyttöönsä myös muiden Elkerin edustamien tuottajayhteisöjen palvelut.

Elker hoitaa tuottajavastuuta asiantuntevasti yli kymmenen vuoden kokemuksella ja pyrkii kaikessa toiminnassaan SER:n ympäristövaikutusten minimoimiseen.

Lue lisää Elkerin toiminnasta

YHTEYSTIEDOT

Elker Oy
Teknobulevardi 3-5
01530 Vantaa

puh: 010 249 1700
fax: 010 249 1719

sähköposti: info@elker.fi

Katso kaikki yhteystiedot

Top