Jätä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajavastuusta huolehtiminen meille.


Palveluyhtiö Elker huolehtii tuottajavastuun velvoitteista tuottajayhteisöjen jäsenyritysten puolesta.

28.09.2009

ICT tarkastaa jäsenyritysten raportointia

ICT-tuottajaosuuskunta on käynnistänyt kierrätysmaksuraporttien tarkastushankkeen. ICT-tuottajaosuuskunta tulee tarkastamaan satunnaisesti valittujen jäsenyritysten kuluttajatuoteraportit vuodelta 2008 lokakuun aikana.

Tarkastusten perustana on osuuskunnan sääntöjen pykälän 4 mukainen jäsenyritysten hyväksyntä sille, että tuottajayhteisön päätöksellä voidaan suorittaa jäsenyritysten osuuskunnalle antamien raportointitietojen oikeellisuuden tarkastuksia jäsenten oikeudenmukaisen kohtelun varmistamiseksi.

Tarkastusten tavoitteena on:

  • Käydä läpi ICT-tuottajaosuuskunnan jäsenyritysten raportointi tuottajayhteisölle ja johtaa raportoinnin luvut jäsenyritysten perusjärjestelmistä.
  • Lisätä ICT-tuottajaosuuskunnan tietämystä siitä, millaisia hankaluuksia jäsenyritykset mahdollisesti kohtaavat kuluttajatuotteiden kierrätykseen liittyvässä seurannassa, valvonnassa ja raportoinnissa. 

ICT-tuottajaosuuskunta haluaa varmistaa tarkastuksen riippumattomuuden ja ammattimaisuuden hankkimalla nämä tarkastuksiin liittyvät asiantuntijapalvelut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:ltä.

Takaisin

PALVELUYHTIÖ ELKER

Palveluyhtiö Elker Oy organisoi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräystä ja kierrätystä sekä huolehtii muista tuottajavastuun velvoitteiden toteuttamisesta käytännössä. 

Elkerin omistavat tuottajayhteisöt SELT ry, ICT-tuottajaosuuskunta ja FLIP ry, jotka ovat siirtäneet tuottajavastuuvelvoitteet sopimuksin Elker Oy:n hoidettaviksi. Yhden tuottajayhteisön kanssa siirtosopimuksen tehnyt yritys saa käyttöönsä myös muiden Elkerin edustamien tuottajayhteisöjen palvelut.

Elker hoitaa tuottajavastuuta asiantuntevasti yli kymmenen vuoden kokemuksella ja pyrkii kaikessa toiminnassaan SER:n ympäristövaikutusten minimoimiseen.

Lue lisää Elkerin toiminnasta

YHTEYSTIEDOT

Elker Oy
Teknobulevardi 3-5
01530 Vantaa

puh: 010 249 1700
fax: 010 249 1719

sähköposti: info@elker.fi

Katso kaikki yhteystiedot

Top