Jätä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajavastuusta huolehtiminen meille.


Palveluyhtiö Elker huolehtii tuottajavastuun velvoitteista tuottajayhteisöjen jäsenyritysten puolesta.

12.11.2009

Lamppuja vastaanottavien kauppojen ilmoittautuminen

Monet kaupat ottavat palveluna asiakkailtaan vastaan käytöstä poistettuja loisteputkia ja/tai energiansäästölamppuja. Usein kaupat ottavat näitä tuotteita vastaan 1:1-periaatteella eli oston yhteydessä vastaanotetaan sama määrä ja vastaavia tuotteita kuin ostetaan.

Elker Oy kerää listaa kaupoista, jotka ottavat asiakkailtaan vastaan loisteputkia ja/tai energiansäästölamppuja. Lista lamppuja vastaanottavista kaupoista julkaistaan Elker Oy:n sivuilla. Listalta kuluttaja voi tarkistaa, mikä häntä lähin kauppa vastaanottaa käytetyn lampun uuden oston yhteydessä.

Elker pyytää loisteputkia ja/tai energiansäästölamppuja uuden oston yhteydessä vastaanottavia kauppoja ilmoittamaan yhteystietonsa sähköisellä lomakkeella SER-kierrätyksen sivuilla www.serkierratys.fi/fi/rekisteroityminen.

Ensisijaisina loisteputkien ja energiansäästölamppujen vastaanottopisteinä säilyvät edelleen sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanottopisteet. Kaupoista julkaistavan listan yhteydessä kuluttajille kerrotaan selkeästi, että kauppojen vastaanotto koskee uuden vastaavan lampun ostajia. Käytännön järjestelyt vastaanoton suhteen eivät muutu vaan kauppa jatkaa vastaanottoa samalla mallilla kuin tähänkin asti.

Linkki Elkerin sivuilta löytyvään listaan loisteputkia ja/tai energiansäästölamppuja vastaanottavista kaupoista julkaistaan myös sivuilla www.lampputieto.fi ja Jätelaitosyhdistyksen www.kierratys.info -sivuilla osiossa "Tiedä ja tunnista".

Listautuminen lamppuja vastaanottavaksi kaupaksi on hyvä tapa viestiä kaupan ympäristövastuullisuudesta! 

Takaisin

PALVELUYHTIÖ ELKER

Palveluyhtiö Elker Oy organisoi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräystä ja kierrätystä sekä huolehtii muista tuottajavastuun velvoitteiden toteuttamisesta käytännössä. 

Elkerin omistavat tuottajayhteisöt SELT ry, ICT-tuottajaosuuskunta ja FLIP ry, jotka ovat siirtäneet tuottajavastuuvelvoitteet sopimuksin Elker Oy:n hoidettaviksi. Yhden tuottajayhteisön kanssa siirtosopimuksen tehnyt yritys saa käyttöönsä myös muiden Elkerin edustamien tuottajayhteisöjen palvelut.

Elker hoitaa tuottajavastuuta asiantuntevasti yli kymmenen vuoden kokemuksella ja pyrkii kaikessa toiminnassaan SER:n ympäristövaikutusten minimoimiseen.

Lue lisää Elkerin toiminnasta

YHTEYSTIEDOT

Elker Oy
Teknobulevardi 3-5
01530 Vantaa

puh: 010 249 1700
fax: 010 249 1719

sähköposti: info@elker.fi

Katso kaikki yhteystiedot

Top