Jätä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajavastuusta huolehtiminen meille.


Palveluyhtiö Elker huolehtii tuottajavastuun velvoitteista tuottajayhteisöjen jäsenyritysten puolesta.

17.06.2010

Jätelain kokonaisuudistus saattaa nostaa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kuluttajahintoja

Suomen jätelainsäädäntö uudistuu joulukuussa. Uusi jätelaki tuo mukanaan paljon hyvää, mutta sähkö- ja elektroniikkalaitetuottajayhteisöt ovat huolissaan SE-laitekierrätykseen suunnitteilla olevista muutoksista. Mikäli JÄLKI-työryhmän maaliskuussa 2010 lausuntokierrokselle jättämä ehdotus tulee voimaan, nousevat sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyskustannukset ja sitä kautta myyntihinnat kuluttajille.

Kuluttajat maksavat sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyskustannukset uuden laitteen hinnassa

Sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskeva tuottajavastuu tuli Suomessa voimaan 13.8.2005. Tuottajavastuu tarkoittaa, että laitteiden tuottajat ovat vastuussa markkinoille saattamiensa laitteiden kierrätyksen järjestämisestä ja sen kustannuksista. Tuottajat siirtävät kierrätyskustannukset laitteiden hintoihin. Kuluttaja maksaa siis uuden laitteen ostaessaan laitteen kierrätysmaksun ja saa näin ollen palauttaa laitteen ilmaiseksi kierrätykseen, kun laite on tullut tiensä päähän.

Tällä hetkellä kuluttajia palvelee tuottajien ylläpitämä noin 500 pisteen maanlaajuinen vastaanottoverkosto, joka täyttää viranomaisen vaatimuksen. SE-laitetuottajayhteisöjen Taloustutkimus Oy:llä teettämän tutkimuksen mukaan suurin osa kuluttajista on tyytyväisiä nykyiseen kierrätysverkostoon. 

 

Jätelakiin kaavaillut muutokset nostavat toteutuessaan SE-laitteiden myyntihintoja

Tuottajayhteisöt ovat huolissaan jätelakiin suunnitelluista vaatimuksista sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanotolle ja kuljetukselle. Luonnoksen mukaan tuotteen jakelijan on myyntipisteessä otettava haltijalta maksutta vastaan kotitalouden sähkö- ja elektroniikkalaitteet, joiden tilalle ostetaan uusi vastaava laite; jakelija voi järjestää vastaanoton myös myyntipisteen läheisyydessä sijaitsevassa muussa paikassa. Tuottajan on järjestettävä kuljetus tälle SE-romulle jakelijan vastaanottopaikasta käsittelyyn.

Toteutuessaan jätelakiin luonnosteltu uudistus kasvattaisi sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanottopisteiden määrän noin 15-kertaiseksi. Vastaanottopisteiden lisääntyminen on kuluttajille tietysti positiivinen asia, mutta kolikon kääntöpuolella on lisääntyvien vastaanottopisteiden ja kuljetusten aiheuttamat lisäkustannukset sekä tietysti lisääntyvien kuljetusten myötä lisääntyvät ympäristöpäästöt. Jätelain säätämisessä ei voi sivuuttaa lisääntyvien kuljetusten ympäristövaikutusta. Vastaanottopisteiden ja kuljetusten lisääntymisestä aiheutuvat kustannukset tulisivat loppujen lopuksi kuluttajien maksettaviksi, kun kierrätyskustannusten nousu nostaisi uusien laitteiden hintoja.

Tuottajayhteisöt arvioivat, ettei vastaanottopisteiden määrän kasvattaminen lisäisi palautuvan romun määrää. Lisäksi monikaan kuluttaja ei varmasti ole valmis maksamaan näin huimasta vastaanottopisteiden lisäyksestä suoraan laitteiden hinnoissa, arvelee toimitusjohtaja Sakari Sainio Elker Oy:stä.

Takaisin

PALVELUYHTIÖ ELKER

Palveluyhtiö Elker Oy organisoi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräystä ja kierrätystä sekä huolehtii muista tuottajavastuun velvoitteiden toteuttamisesta käytännössä. 

Elkerin omistavat tuottajayhteisöt SELT ry, ICT-tuottajaosuuskunta ja FLIP ry, jotka ovat siirtäneet tuottajavastuuvelvoitteet sopimuksin Elker Oy:n hoidettaviksi. Yhden tuottajayhteisön kanssa siirtosopimuksen tehnyt yritys saa käyttöönsä myös muiden Elkerin edustamien tuottajayhteisöjen palvelut.

Elker hoitaa tuottajavastuuta asiantuntevasti yli kymmenen vuoden kokemuksella ja pyrkii kaikessa toiminnassaan SER:n ympäristövaikutusten minimoimiseen.

Lue lisää Elkerin toiminnasta

YHTEYSTIEDOT

Elker Oy
Teknobulevardi 3-5
01530 Vantaa

puh: 010 249 1700
fax: 010 249 1719

sähköposti: info@elker.fi

Katso kaikki yhteystiedot

Top