Jätä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajavastuusta huolehtiminen meille.


Palveluyhtiö Elker huolehtii tuottajavastuun velvoitteista tuottajayhteisöjen jäsenyritysten puolesta.

07.06.2012

Jakelijan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun vastaanotto alkaa 1.5.2013

Kuluttajat ovat voineet vuodesta 2005 alkaen palauttaa käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteensa maksutta sähkö- ja elektroniikkalaitetuottajayhteisöjen ylläpitämän valtakunnallisen keräysverkoston noin 450 keräyspisteeseen. Keräyspisteet löytyvät osoitteesta www.kierratys.info. Vastuu sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jätehuollosta kuuluu jätelain tuottajavastuun mukaisesti laitteiden maahantuojille ja valmistajille. 

Uusi jätelaki toi mukanaan muutoksia sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajavastuuseen. Nämä muutokset astuvat kuitenkin voimaan vasta vuoden kuluttua lain voimaantulosta eli 1.5.2013. Yksi merkittävimmistä muutoksista kuluttajan kannalta on, että 1.5.2013 alkaen kuluttaja voi maksutta palauttaa käytöstä poistamansa sähkö- tai elektroniikkalaitteen Kierrätys.infosta löytyvien keräyspisteiden ohella myös kauppaan uuden vastaavan laitteen oston yhteydessä. Myös lamput, hehku- ja halogeenilamppuja lukuun ottamatta, kuuluvat sähkö- ja elektroniikkalaitetuottajavastuun piiriin. Suuremmat laitteet kuten televisiot ja jääkaapit suositellaan kuitenkin edelleen palautettavaksi Kierrätys.infossa mainittuihin keräyspisteisiin. 

Lakiin on tulossa tämän vuoden aikana vielä tarkentavia asetuksia, mutta tuottajayhteisöt ja kauppa suunnittelevat yhteistyössä mahdollisimman hyvin kuluttajaa palvelevaa ja tehokasta keräysmallia kaupoissa tapahtuvaan vastaanottoon.

Takaisin

PALVELUYHTIÖ ELKER

Palveluyhtiö Elker Oy organisoi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräystä ja kierrätystä sekä huolehtii muista tuottajavastuun velvoitteiden toteuttamisesta käytännössä. 

Elkerin omistavat tuottajayhteisöt SELT ry, ICT-tuottajaosuuskunta ja FLIP ry, jotka ovat siirtäneet tuottajavastuuvelvoitteet sopimuksin Elker Oy:n hoidettaviksi. Yhden tuottajayhteisön kanssa siirtosopimuksen tehnyt yritys saa käyttöönsä myös muiden Elkerin edustamien tuottajayhteisöjen palvelut.

Elker hoitaa tuottajavastuuta asiantuntevasti yli kymmenen vuoden kokemuksella ja pyrkii kaikessa toiminnassaan SER:n ympäristövaikutusten minimoimiseen.

Lue lisää Elkerin toiminnasta

YHTEYSTIEDOT

Elker Oy
Teknobulevardi 3-5
01530 Vantaa

puh: 010 249 1700
fax: 010 249 1719

sähköposti: info@elker.fi

Katso kaikki yhteystiedot

Top