Jätä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajavastuusta huolehtiminen meille.


Palveluyhtiö Elker huolehtii tuottajavastuun velvoitteista tuottajayhteisöjen jäsenyritysten puolesta.

28.06.2012

Tuottajayhteisöt ovat ottaneet käyttöön uuden raportointijärjestelmän

SELT ry:n, ICT-tuottajaosuuskunnan ja FLIP ry:n jäsenyritykset sekä Recser Oy:n rekisteröityneet yritykset täyttävät kierrätysmaksuraportit 1.7.2012 alkaen uudessa raportointijärjestelmässä. Kauden 1.4.-30.6.2012 raportointilomake näkyy järjestelmässä vasta 1.7.2012 alkaen. Suuria raportoijalle näkyviä muutoksia ei raportointijärjestelmään ole tehty. Linkki uuteen raportointijärjestelmään löytyy sivujen Raportointi -osiosta. Alla kerrotaan tarkemmin raportointijärjestelmään tehdyistä parannuksista. 

Manner-Suomen ja Ahvenanmaan markkinoille saatetut määrät eritellään raportilla

Aiemmin Manner-Suomen ja Ahvenanmaan markkinoille saatetut tuotteet ilmoitettiin hintaryhmittäin samassa luvussa (kg/kpl). Tämän vuoksi raportoijat joutuivat vuosiraportoinnissa erittelemään Manner-Suomen ja Ahvenanmaan markkinoille saatetut tuotteet. Nyt uudessa raportointijärjestelmässä kunkin hintaryhmän määrät erotellaan Manner-Suomen ja Ahvenanmaan markkinoille saatettuihin. Jos yritys ei saata tuotteita Ahvenanmaan markkinoille, tuotteet ilmoitetaan Manner-Suomi-sarakkeessa eikä Ahvenanmaa-sarakkeeseen tarvitse täyttää mitään. Muutos helpottaa jatkossa huomattavasti jäsenyritysten vuosiraportointia, kun markkinoille saatettuja kuluttajatuotemääriä (B2C-tuotteita) ei tarvitse enää kysyä uudestaan vuosiraportoinnissa.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot ja akut erillisillä raportointilomakkeilla

Aiemmin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot ja akut on raportoitu yhdellä ja samalla raportointilomakkeella. Nyt uudessa raportointijärjestelmässä markkinoille saatetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot ja akut täytetään erillisille raportointilomakkeille. Tämä mahdollistaa sen, että eri raportoijat jäsenyrityksestä voivat tarvittaessa täyttää SE-laiteraportin ja paristo- ja akkuraportin.

Raportoija voi käyttää yhtä sähköpostiosoitetta useamman yrityksen raporttien täyttämiseen

Jos yksi ja sama raportoija täyttää kierrätysmaksuraportteja useamman yrityksen puolesta, aiemmin tämän raportoijan on täytynyt käyttää erillisiä sähköpostiosoitteita kunkin yrityksen raportointiin kirjautuakseen. Nyt uudessa raportointijärjestelmässä raportoija voi käyttää samaa sähköpostiosoitetta useamman yrityksen raportointiin kirjautuessaan. Tällöin raportoija valitsee kirjautumisen jälkeen pudotusvalikosta, minkä raportoimansa yrityksen ilmoitusta haluaa täyttää.

Useampi yhteyshenkilö samasta yrityksestä voi saada tunnukset raportointijärjestelmään

Aiemmin raportointijärjestelmään sai tunnukset vain yksi yhteyshenkilö yrityksestä kerrallaan. Tämä on aiheuttanut katkoksia tiedonsaantiin ja raportointiin esimerkiksi silloin kun tämä henkilö on ollut lomalla eikä ole muistanut ilmoittaa Elkerille toista henkilöä raportoijaksi lomansa ajaksi. Nyt uudessa raportointijärjestelmässä samalla yrityksellä voi olla useampia raportoijia eli tunnuksia raportointijärjestelmään saadaan useammalle henkilölle per jäsenyritys.

Takaisin

PALVELUYHTIÖ ELKER

Palveluyhtiö Elker Oy organisoi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräystä ja kierrätystä sekä huolehtii muista tuottajavastuun velvoitteiden toteuttamisesta käytännössä. 

Elkerin omistavat tuottajayhteisöt SELT ry, ICT-tuottajaosuuskunta ja FLIP ry, jotka ovat siirtäneet tuottajavastuuvelvoitteet sopimuksin Elker Oy:n hoidettaviksi. Yhden tuottajayhteisön kanssa siirtosopimuksen tehnyt yritys saa käyttöönsä myös muiden Elkerin edustamien tuottajayhteisöjen palvelut.

Elker hoitaa tuottajavastuuta asiantuntevasti yli kymmenen vuoden kokemuksella ja pyrkii kaikessa toiminnassaan SER:n ympäristövaikutusten minimoimiseen.

Lue lisää Elkerin toiminnasta

YHTEYSTIEDOT

Elker Oy
Teknobulevardi 3-5
01530 Vantaa

puh: 010 249 1700
fax: 010 249 1719

sähköposti: info@elker.fi

Katso kaikki yhteystiedot

Top