Jätä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajavastuusta huolehtiminen meille.


Palveluyhtiö Elker huolehtii tuottajavastuun velvoitteista tuottajayhteisöjen jäsenyritysten puolesta.

17.09.2007

Jäsenyritysten määrä jatkaa kasvuaan

Elker-ryhmittymän jäsenmäärä on jatkanut tasaista kasvuaan kesän jälkeen. Ryhmittymän kautta tuottajavastuunsa hoitaa jo yli 850 sähkö- ja elektroniikka-alan tuottajaa.

SELT ry:n jäsenyritysten määrä on 566. Lisäksi jäsenrekisterissä on 24 tytäryhtiötä, joiden puolesta varsinaiset jäsenet ovat ilmoittaneet hoitavansa tuottajavastuun. Tänä vuonna SELT ry on saanut jo 97 uutta jäsenyritystä.

ICT-tuottajaosuuskunnan jäsenmäärä on tänä vuonna kasvanut tuottajayhteisön kokoon nähden hiukan rivakampaa vauhtia kuin SELT ry:ssä. Uusia jäsenyrityksiä ICT-tuottajaosuuskunta on tänä vuonna saanut 44 saavuttaen 244 jäsenyrityksen määrän. ICT-tuottajaosuuskunnan jäsenet ovat ilmoittaneet jäsenrekisteriin 16 tytäryhtiötä, joiden puolesta varsinaiset jäsenet hoitavat tuottajavastuun.

FLIP ry on lampputuottajien tuottajayhteisö, jolle lamppuja Suomen markkinoille tuovat yritykset siirtävät tuottajavastuunsa sopimuksin. Tuottajavastuun siirto ei edellytä jäsenyyttä. Yhdistyksessä on tällä hetkellä viisi jäsenyritystä ja neljä tuottajavastuunsiirtosopimuksen tehneitä yrityksiä.

Elker-ryhmittymän jäsenmäärän kehitys elokuu 2005 - syyskuu 2007

Elker-ryhmittymän jäsenmäärän kehitys 

Huom! Mikäli yrityksenne on jäsenenä Elker-ryhmittymän tuottajayhteisössä ja raportoi kuluttajatuoteraporteissaan myös tytäryhtiönsä markkinoille tuomat kuluttajatuotteet, voitte ilmoittaa asiasta Elker Oy:lle ja tytäryhtiö(t) merkitään jäsenrekisteriin ilman lisämaksua.

Takaisin

PALVELUYHTIÖ ELKER

Palveluyhtiö Elker Oy organisoi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräystä ja kierrätystä sekä huolehtii muista tuottajavastuun velvoitteiden toteuttamisesta käytännössä. 

Elkerin omistavat tuottajayhteisöt SELT ry, ICT-tuottajaosuuskunta ja FLIP ry, jotka ovat siirtäneet tuottajavastuuvelvoitteet sopimuksin Elker Oy:n hoidettaviksi. Yhden tuottajayhteisön kanssa siirtosopimuksen tehnyt yritys saa käyttöönsä myös muiden Elkerin edustamien tuottajayhteisöjen palvelut.

Elker hoitaa tuottajavastuuta asiantuntevasti yli kymmenen vuoden kokemuksella ja pyrkii kaikessa toiminnassaan SER:n ympäristövaikutusten minimoimiseen.

Lue lisää Elkerin toiminnasta

YHTEYSTIEDOT

Elker Oy
Teknobulevardi 3-5
01530 Vantaa

puh: 010 249 1700
fax: 010 249 1719

sähköposti: info@elker.fi

Katso kaikki yhteystiedot

Top