Jätä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajavastuusta huolehtiminen meille.


Palveluyhtiö Elker huolehtii tuottajavastuun velvoitteista tuottajayhteisöjen jäsenyritysten puolesta.

24.01.2013

Virallisiin keräyspisteisiin tuodut sähkölaitteet käsitellään ensisijaisesti Suomessa

Kuluttaja on voinut palauttaa käytöstä poistuneen sähkö- tai elektroniikkalaiteen maksutta yli 400 vastaanottopisteeseen (www.kierratys.info) jo vuodesta 2005 alkaen. Näihin pisteisiin palautetut laitteet päätyvät lähes poikkeuksetta kotimaisille käsittelijöille. 

Vastuu sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyksestä, mahdollisesta uudelleenkäytöstä ja kierrätyksestä kuuluu maahantuojille ja valmistajille. Käytännössä toiminnasta vastaavat näiden yritysten muodostamat tuottajayhteisöt. Uusien laitteiden myyntihinnan sisältämällä kierrätysmaksulla kustannetaan laiteromun vastaanotto kuljetuksineen sekä niiden asianmukainen käsittely ja materiaalin kierrätys. Toiminta perustuu EU:n WEEE-direktiiviin ja Suomen jätelakiin (uudistui 1.5.2012) sekä valtioneuvoston asetukseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta.

Keräyspisteisiin tuotu sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (SER) kuljetetaan sopimusperusteisesti käsittelytoimijoille, joita on Suomessa yhdeksän kappaletta. Lisäksi tuottajayhteisöt tekevät yhteistyötä kierrätyskeskusten ja tukityöllistettyjen voimin toimivien toimintakeskusten kanssa. Sähkölaitteet sisältävät haitallisia ja vaarallisia aineita, minkä vuoksi on erityisen tärkeää käsitellä ne asianmukaisesti. Lisäksi kierrätyksessä vanhoista laitteista saatavaa materiaalia hyödynnetään uusien tuotteiden valmistuksessa. Osa laitteista päätyy tarkastuksen jälkeen myös uudelleenkäyttöön.

Tuottajayhteisöt toimittavat virallisiin keräyspisteisiin palautuneet sähkö- ja elektroniikkalaiteromut sellaisille käsittelijöille, jotka täyttävät lain edellytykset, toimivat tuottajien edellyttämällä tavalla ja ovat tuottajien auditoitavissa. Virallisissa keräyspisteissä vastaanotetut sähkö- ja elektroniikkalaiteromut eivät päädy käsittelyyn EU:n ulkopuolelle.

Takaisin

PALVELUYHTIÖ ELKER

Palveluyhtiö Elker Oy organisoi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräystä ja kierrätystä sekä huolehtii muista tuottajavastuun velvoitteiden toteuttamisesta käytännössä. 

Elkerin omistavat tuottajayhteisöt SELT ry, ICT-tuottajaosuuskunta ja FLIP ry, jotka ovat siirtäneet tuottajavastuuvelvoitteet sopimuksin Elker Oy:n hoidettaviksi. Yhden tuottajayhteisön kanssa siirtosopimuksen tehnyt yritys saa käyttöönsä myös muiden Elkerin edustamien tuottajayhteisöjen palvelut.

Elker hoitaa tuottajavastuuta asiantuntevasti yli kymmenen vuoden kokemuksella ja pyrkii kaikessa toiminnassaan SER:n ympäristövaikutusten minimoimiseen.

Lue lisää Elkerin toiminnasta

YHTEYSTIEDOT

Elker Oy
Teknobulevardi 3-5
01530 Vantaa

puh: 010 249 1700
fax: 010 249 1719

sähköposti: info@elker.fi

Katso kaikki yhteystiedot

Top