Jätä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajavastuusta huolehtiminen meille.


Palveluyhtiö Elker huolehtii tuottajavastuun velvoitteista tuottajayhteisöjen jäsenyritysten puolesta.

20.08.2013

4H-järjestö yhteistyöhön SER-kierrätyksen kanssa

4H-järjestön toteuttama ympäristökasvatus ja vuosikymmenten aktiivisuus eri materiaalien kierrätyksessä on laajentunut myös kotitalouksien käytöstä poistamien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden alueelliseen keräystoimintaan.

"SER-kierrätyksen kanssa solmittu valtakunnallinen yhteistyösopimus on aikaan sopiva ja luonteva jatko jo 1970-luvulla aloittamallemme kierrätykselle," toteaa 4H-liiton toimitusjohtaja Seppo Hassinen.  

"Yhteistyö valtakunnallista nuorisotyötä tekevän ja alueellisesti hyvin organisoituneen järjestön kanssa palvelee erinomaisesti myös sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajavastuun asianmukaisessa toteuttamisessa sekä kuluttajien tietoisuuden lisäämisessä," toteaa tuottajien palveluyhtiö Elker Oy:n toimitusjohtaja Sakari Hietala.   

4H-järjestö on Suomen suurin nuorisojärjestö, johon kuuluu lähes 70 000 jäsentä. 4H-yhdistyksiä on 250 ympäri Suomea. Paikallisyhdistysten toimintaa tukee 14 piiriä. Ruotsinkielistä 4H-toimintaa tarjoaa Finlands svenska 4H, jolla on yli 4 000 jäsentä.

SER-kierrätys on sähkö- ja elektroniikkalaitetuottajien Flip ry, ICT-Tuottajaosuuskunta, Selt ry, SER-tuottajayhteisö ry ja ERP Finland ry:n yhteistyöfoorumi, jonka jäsenet vastaavat jäsentensä puolesta valtakunnallisesti lakisääteisestä tuottajavastuusta: käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä sekä mahdollisen uudelleenkäytön organisoimisesta ja asiaankuuluvasta tiedottamisesta.

Lisätietoja:

Suomen 4H-liitto, Patrik Lindfors: patrik.lindfors@4h.fi

Elker Oy, Sakari Hietala: sakari.hietala@elker.fi

www.serkierratys.fi

Takaisin

PALVELUYHTIÖ ELKER

Palveluyhtiö Elker Oy organisoi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräystä ja kierrätystä sekä huolehtii muista tuottajavastuun velvoitteiden toteuttamisesta käytännössä. 

Elkerin omistavat tuottajayhteisöt SELT ry, ICT-tuottajaosuuskunta ja FLIP ry, jotka ovat siirtäneet tuottajavastuuvelvoitteet sopimuksin Elker Oy:n hoidettaviksi. Yhden tuottajayhteisön kanssa siirtosopimuksen tehnyt yritys saa käyttöönsä myös muiden Elkerin edustamien tuottajayhteisöjen palvelut.

Elker hoitaa tuottajavastuuta asiantuntevasti yli kymmenen vuoden kokemuksella ja pyrkii kaikessa toiminnassaan SER:n ympäristövaikutusten minimoimiseen.

Lue lisää Elkerin toiminnasta

YHTEYSTIEDOT

Elker Oy
Teknobulevardi 3-5
01530 Vantaa

puh: 010 249 1700
fax: 010 249 1719

sähköposti: info@elker.fi

Katso kaikki yhteystiedot

Top