Jätä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajavastuusta huolehtiminen meille.


Palveluyhtiö Elker huolehtii tuottajavastuun velvoitteista tuottajayhteisöjen jäsenyritysten puolesta.

04.07.2014

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun sekä paristojen ja akkujen keräystä tehostetaan

Valtioneuvosto on 3. heinäkuuta 2014 antanut uudet asetukset sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta sekä paristoista ja akuista. Asetuksilla pyritään edistämään käytöstä poistettujen tuotteiden erilliskeräystä ja kierrätystä. 

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot ja akut kuuluvat tuottajavastuun alaisuuteen. Tuottajavastuu tarkoittaa sitä, että näiden tuotteiden valmistajan tai maahantuojan vastuulle kuuluu järjestää erilliskeräys ja kierrätys käytöstä poistettaville tuotteille sekä myös vastata näiden tuotteiden jätehuollon kustannuksista. 

Asetukset tulevat voimaan 15.7.2014 ja ne korvaavat aiemmat samannimiset asetukset. Samanaikaisesti tulee voimaan myös laki jätelain muuttamisesta, jossa säädetään muun muassa kaupan velvollisuuksista sähkö- ja elektroniikkalaiteromun erilliskeräyksessä.

Pienten sähkö- ja elektroniikkalaitteiden palautus kauppoihin ilman uuden laitteen ostovelvoitetta

Sähkö- ja elektroniikkalaitteita myyvien päivittäistavarakauppojen (myyntipinta-ala yli 1000m2) ja muiden myyntipinta-alaltaan yli 200 m2 kauppojen on vastaanotettava kaikki pienet, mitoiltaan alle 25 cm käytöstä poistettavat laitteet ilman uuden tuotteen ostovelvoitetta. Lisäksi suurempia laitteita on otettava vastaan, kun palautuksen yhteydessä tilalle ostetaan uusi vastaava laite.

Jätelaki velvoittaa kaikki paristoja ja akkuja myyvät liikkeet ottamaan vastaan kaikki käytöstä poistetut kannettavat paristot ja akut ilman uuden tuotteen ostovelvoitetta.

Tiedotus, tuotteiden merkitseminen ja muita velvoitteita

Asetuksissa määritellään vähimmäisvaatimukset käytöstä poistettuja laitteita koskevasta keräysasteesta sekä hyödyntämistavoitteita. Lisäksi asetuksissa säädetään tiedottamisesta tuotteiden käyttäjille, tuotteiden merkitsemisestä, seurantatietojen ilmoittamisesta ja kokoamisesta sekä tuottajarekisteriin tehtävän hakemuksen sisällöstä.

Asetusten taustalla ovat uudistetut Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivit.

Lue koko tiedote ja tarkemmat tiedot ympäristöministeriön sivuilta

Tuottajayhteisöjen palveluyhtiö Elker tiedottaa tuottajayhteisöjen jäseniä tarkemmin asetukseen liittyvistä seikoista myöhemmin tänä vuonna. 

Takaisin

PALVELUYHTIÖ ELKER

Palveluyhtiö Elker Oy organisoi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräystä ja kierrätystä sekä huolehtii muista tuottajavastuun velvoitteiden toteuttamisesta käytännössä. 

Elkerin omistavat tuottajayhteisöt SELT ry, ICT-tuottajaosuuskunta ja FLIP ry, jotka ovat siirtäneet tuottajavastuuvelvoitteet sopimuksin Elker Oy:n hoidettaviksi. Yhden tuottajayhteisön kanssa siirtosopimuksen tehnyt yritys saa käyttöönsä myös muiden Elkerin edustamien tuottajayhteisöjen palvelut.

Elker hoitaa tuottajavastuuta asiantuntevasti yli kymmenen vuoden kokemuksella ja pyrkii kaikessa toiminnassaan SER:n ympäristövaikutusten minimoimiseen.

Lue lisää Elkerin toiminnasta

YHTEYSTIEDOT

Elker Oy
Teknobulevardi 3-5
01530 Vantaa

puh: 010 249 1700
fax: 010 249 1719

sähköposti: info@elker.fi

Katso kaikki yhteystiedot

Top