Jätä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajavastuusta huolehtiminen meille.


Palveluyhtiö Elker huolehtii tuottajavastuun velvoitteista tuottajayhteisöjen jäsenyritysten puolesta.

23.02.2015

Uudet hyväksymispäätökset tuottajayhteisöille

Jätelain (646/2011) 101 §:n mukaiset, jo aiemmin vuonna 2005 hyväksytyt tuottajayhteisöjemme SELT ry:n, ICT-tuottajaosuuskunta-TY:n ja FLIP ry:n uudelleenrekisteröitymishakemukset on käsitelty Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa. Tämän mukaisesti SELT ry, ICT-tuottajaosuuskunta-TY sekä FLIP ry on hyväksytty tuottajayhteisöinä tuottajarekisteriin 12.2.2015.

Takaisin

PALVELUYHTIÖ ELKER

Palveluyhtiö Elker Oy organisoi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräystä ja kierrätystä sekä huolehtii muista tuottajavastuun velvoitteiden toteuttamisesta käytännössä. 

Elkerin omistavat tuottajayhteisöt SELT ry, ICT-tuottajaosuuskunta ja FLIP ry, jotka ovat siirtäneet tuottajavastuuvelvoitteet sopimuksin Elker Oy:n hoidettaviksi. Yhden tuottajayhteisön kanssa siirtosopimuksen tehnyt yritys saa käyttöönsä myös muiden Elkerin edustamien tuottajayhteisöjen palvelut.

Elker hoitaa tuottajavastuuta asiantuntevasti yli kymmenen vuoden kokemuksella ja pyrkii kaikessa toiminnassaan SER:n ympäristövaikutusten minimoimiseen.

Lue lisää Elkerin toiminnasta

YHTEYSTIEDOT

Elker Oy
Teknobulevardi 3-5
01530 Vantaa

puh: 010 249 1700
fax: 010 249 1719

sähköposti: info@elker.fi

Katso kaikki yhteystiedot

Top