FAQ / Neljännesvuosiraportointi

Mistä tiedän, mitkä laitteet kuuluvat direktiivin piiriin?

Direktiivin piiriin kuuluvat laitteet, jotka toimiakseen asianmukaisesti tarvitsevat sähkövirtaa tai sähkömagneettista kenttää tai jotka on tarkoitettu tällaisen virran tai kentän synnyttämiseen, siirtämiseen tai mittaamiseen ja jotka on suunniteltu käytettäväksi enintään 1000 voltin vaihtojännitteellä tai enintään 1500 voltin tasajännitteellä. Valtioneuvoston asetuksen 852/2004 liitteessä 1 (pdf | 89 kt) on lista esimerkkejä laitteista, jotka kuuluvat direktiivin piiriin.


Mistä tiedän, täytyykö yrityksemme täyttää neljännesvuosiraportit?

Kaikkien tuottajayhteisöjen jäsenyritysten tulee täyttää neljännesvuosiraportit. Mikäli yrityksenne ei ole jonkin raportointijakson aikana saattanut markkinoille SE-laitteita, tulee kyseiseltä jaksolta täyttää raportti 0-määrillä.


Missä voin täyttää neljännesvuosiraportit?

Neljännesvuosittain täytettävät raportit täytetään Elker Oy:n kotisivuilla sähköisessä raportointijärjestelmässä, johon linkki löytyy sivulta Raportointi.


Sain sähköpostiini muistutuksen puuttuvasta neljännesvuosiraportista, jonka olen mielestäni täyttänyt. Miten varmistun asiasta?

Saat sähköpostiisi kuittauksen raportista, joka on onnistuneesti täytetty. Kannattaa tarkistaa näistä sähköposteistasi, että olet saanut kuittauksen kaudesta, jota muistutus koskee. Voit tarkastaa raportointijärjestelmän raporttivalikosta, mitkä raportit olet täyttänyt. Jos näyttää, että olet täyttänyt kaikki raportit asianmukaisesti, kannattaa ottaa yhteyttä Elkeriin ja tarkistaa ovatko tekemäsi raportit tulleet perille.


Miten usein kuluttajatuotteet raportoidaan?

Tuottajayhteisöjen jäsenyritykset raportoivat kuluttajatuotteet kolmen kuukauden välein neljännesvuosiraporteilla. Raportit tulee täyttää raportointijaksoa seuraavan kuukauden viimeiseen päivään mennessä. Vuoden viimeisen neljänneksen raportti tulee täyttää seuraavan vuoden tammikuun 15. päivään mennessä.


Miten usein ainoastaan yrityskäyttöön soveltuvat tuotteet raportoidaan?

Tuottajayhteisöjen jäsenyritykset raportoivat ainoastaan yrityskäyttöön soveltuvat tuotteet kolmen kuukauden välein neljännesvuosiraporteilla. Raportit tulee täyttää raportointijaksoa seuraavan kuukauden viimeiseen päivään mennessä. Vuoden viimeisen neljänneksen raportti tulee täyttää seuraavan vuoden tammikuun 15. päivään mennessä.


Raportoidaanko ulkomaille viedyt tuotteet?

Kierrätysmaksuraportteihin tulee sisällyttää ainoastaan Suomen markkinoille saatetut tuotteet. Kierrätysmaksu on maakohtainen ja periaate on, että kierrätysmaksu maksetaan siihen maahan, jonkä kierrätysjärjestelmään laite tulee palautumaan, kun se poistetaan käytöstä.


Tuleeko meidän raportoida takautuvasti liittymisen jälkeen vaikka olemme raportoineet Pirkanmaan ELY-keskukselle ennen tuottajayhteisöön liittymistä?

Jäsenyrityksen tulee liittymisen jälkeen raportoida kolmelta liittymisvuotta edeltävältä vuodelta, mikäli yritys on saattanut kotitalouskäyttöön soveltuvia SE-laitteita Suomen markkinoille jo tuolloin ja tuottajavastuuta näistä ei ole hoidettu toisen tuottajayhteisön kautta. Pirkanmaan ELY-keskus laskuttaa sinne raportoivilta yrityksiltä ainoastaan raportointimaksun valtion maksuperusteasetuksen mukaan, joten kyseisistä kuluttajatuotteista ei ole vielä maksettu kierrätysmaksuja.

 

 

MIKSI VALITA ELKER?

  • 1. Elker on tuottajien omistama luotettava palvelun tarjoaja.
  • 2. Palveluyhtiönä Elker huolehtii ketterästi lain määrämistä tuottajavastuun velvoitteista tuottajayhteisöjen puolesta.
  • 3. Elker huolehtii SER-tuottajavastuun hoitamisen asiantuntevasti yli viidentoista vuoden kokemuksella.
  • 4. Elker organisoi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräystä ja kierrätystä tehokkaasti kokonaisuutta optimoiden.
  • 5. Elker huolehtii, että SER käsitellään turvallisesti ja vastuullisesti ensisijaisesti Suomessa.
  • 6. Elker on osa yhteistyöverkostoa, jonka kautta voit selvittää velvoitteet ja hoitaa tuottajavastuun useimpien EU-maiden lisäksi myös Norjassa ja Sveitsissä.
Lue lisää Elkerin palveluista
Top