Elkerin palvelut

Elker Oy organisoi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksen sujuvasti ja luotettavasti sekä huolehtii myös muista tuottajavastuun velvoitteista tuottajayhteisöjen ja niihin rekisteröityneiden tuottajien puolesta.

Tuottajavastuu on sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajia laissa koskeva velvoite, joka velvoittaa tuottajat järjestämään käytöstä poistettujen laitteiden käsittelyn ja jätehuollon omalla kustannuksellaan.

Elker huolehtii tuottajayhteisöjen ja tuottajayhteisöjen kanssa siirtosopimuksen tehneiden tuottajien puolesta seuraavista tuottajavastuun velvoitteista:

1. Keräyksen organisointi ja kierrätystavoitteista kiinnipitäminen

Elker huolehtii romun keräyksestä, varastoinnista ja toimittamisesta käsittelylaitoksiin. Kehitämme yhteistyökumppaniemme kanssa jatkuvasti myös kierrätysprosessia niin, että laitteiden sisältämät materiaalit voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti.

Lue lisää: Näin kierrätämme SER:n – jopa yli 99 % materiaaleista kiertoon

2. Raportointitietojen kerääminen

Elker kokoaa tarvittavat tiedot tuottajilta myös valvovalle viranomaiselle toimitettaviin raportteihin.

Lue lisää: Raportointi

3. Viestintä tuottajavastuuta koskevista asioista

Elker tiedottaa tuottajia uusimmista lakimuutoksista ja muista ajankohtaisista asioista, sekä viestii SER-kierrätyksestä ja -pisteistä kuluttajille ja muille sidosryhmille.

Lue tästä uutisia. Lähimmät keräyspisteet löydät kierrätys.infosta - lisätietoja kauppakeräyksestä SER-kierrätyksen sivuilla.

4. Valtuutetun edustajan hankkiminen EU-maista

Yrityksenne voi järjestää tuottajavastuun hoitamisen Elkerin kautta useimpien EU-maiden lisäksi myös Norjassa ja Sveitsissä.

Lue lisää: Eurooppalainen yhteistyö

Hyödynnä Elkerin tuottajavastuupalvelut liittymällä tuottajayhteisöön.

 

 

MIKSI VALITA ELKER?

  • 1. Elker on tuottajien omistama luotettava palvelun tarjoaja.
  • 2. Palveluyhtiönä Elker huolehtii ketterästi lain määrämistä tuottajavastuun velvoitteista tuottajayhteisöjen puolesta.
  • 3. Elker huolehtii SER-tuottajavastuun hoitamisen asiantuntevasti yli viidentoista vuoden kokemuksella.
  • 4. Elker organisoi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräystä ja kierrätystä tehokkaasti kokonaisuutta optimoiden.
  • 5. Elker huolehtii, että SER käsitellään turvallisesti ja vastuullisesti ensisijaisesti Suomessa.
  • 6. Elker on osa yhteistyöverkostoa, jonka kautta voit selvittää velvoitteet ja hoitaa tuottajavastuun useimpien EU-maiden lisäksi myös Norjassa ja Sveitsissä.
Lue lisää Elkerin palveluista
Top