Näin kierrätämme SER:n – jopa yli 99 % materiaaleista kiertoon

Käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet ovat sekalainen vyyhti erilaisia laitteita, jotka vaativat hyvin erilaisen käsittelyn. Esimerkiksi nykyaikaisen datalaitteen materiaaleista voi kierrättää jopa yli 99 prosenttia.

Palveluyhtiö Elker Oy on yksi tuottajavastuun alaista SER-kierrätystä organisoivista toimijoista ja kerää laitteet valtakunnallisesti yli 400 kuluttajia palvelevalta sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) vastaanottopisteeltä, joihin käytöstä poistetut laitteet voi palauttaa maksutta. Lisäksi Elkerillä on erikseen yritystuotteiden vastaanottoon erikoistuneita vastaanottopisteitä.

Useita erikoistuneita käsittelijäkumppaneita Suomessa

Keräyspisteillä laitteet vastaanotetaan niiden tyypin ja koon mukaan kuuteen eri luokkaan. Kylmälaitteet, suuret sähkölaitteet kuten liedet, pienet sähkölaitteet kuten porat ja kahvinkeittimet, televisiot ja monitorit, lamput sekä data- ja teletekniset laitteet kerätään erikseen. Huolellinen lajittelu helpottaa huomattavasti laitteiden jatkokäsittelyä, joten keräyspisteiden ohjeita on syytä noudattaa.

Vastaanottopisteiltä isot laitteet kuljetetaan konteissa, pienet rikkoutumista ehkäisevissä häkeissä ja lamput tynnyreissä kumppaneiden käsittelylaitoksille. Elkerillä on Suomessa 19 alueellista ja valtakunnallista käsittelykumppania, jotka huolehtivat laitteiden asianmukaisesta kierrättämisestä sekä lain ja alueellisten ympäristöviranomaisten asettamien käsittelyvaatimusten noudattamisesta.

Esikäsittely- ja käsittelykumppaneilta edellytetään standardoitua laadunhallinta- ja ympäristöjärjestelmää kuten ISO 9001 ja ISO 14001 tai niiden vaatimusten noudattamista, jota myös valvotaan auditoinnein.

Uudelleenkäyttöön sellaisenaan tai materiaaleina

Lainsäädännön mukaan käytöstä poistetut laitteet tulee ensisijaisesti uudelleenkäyttää kokonaisina tai esimerkiksi varaosina. Suurin osa kierrätykseen päätyneistä laitteista on kuitenkin joko niin vanhoja, rikkinäisiä tai tulleet muuten elinkaarensa päähän, että niille on enää rajoitetusti kysyntää. Yksittäisenä esimerkkinä kuitenkin vaikkapa retrovalaisimille löytyy usein käyttöä sellaisenaankin.

Jos laitteelle ei löydy käyttötarkoitusta sellaisenaan, sen materiaalit erotetaan teollisissa prosesseissa mahdollisimman tarkoin ja ohjataan uusien tuotteiden raaka-aineiksi. Jos materiaalin kierrättäminen ei ole mahdollista, se hyödynnetään energiana. Paljon muovia sisältävistä romuista sen sijaan valtaosa hyödynnetään yleensä energiana. SER-muovien kierrätysmenetelmiä kehitetään kuitenkin jatkuvasti. 

Elker on myös mukana kehittämässä Suomeen maailmanlaajuisestikin ennennäkemätöntä demolaitosta, jossa kaikki SER-metallit kierrätettäisiin uudelleen käyttöön moniosaisessa liuotusprosessissa. 

Kierrätämme datalaitteiden materiaalit mutta emme tietojasi

Koska esimerkiksi puhelimiin ja tietokoneille tallentuu käyttäjän henkilökohtaista dataa, Elkerissä on tunnistettu tarve kontrolloidumpaan vaihtoehtoon asiakkaan datalaitteen palautuksessa. Kysy kauppiaaltasi mahdollisuudesta palauttaa muistikapasiteettia sisältävä laitteesi lukittuun data-SER -vastaanottovälineeseen kaupassa.

Voit myös käyttää maksullista SEIFFI-palvelua, jolla voit lähettää laitteet Postin pakettiautomaatin kautta. SEIFFILLÄ saat sähköpostiisi todistuksen, kun laitteen tiedot on tuhottu ja laite asianmukaisesti kierrätetty Suomessa.

Lue lisää eri laitteiden kierrätyksestä:

 

 

MIKSI VALITA ELKER?

  • 1. Elker on tuottajien omistama luotettava palvelun tarjoaja.
  • 2. Palveluyhtiönä Elker huolehtii ketterästi lain määrämistä tuottajavastuun velvoitteista tuottajayhteisöjen puolesta.
  • 3. Elker huolehtii SER-tuottajavastuun hoitamisen asiantuntevasti yli viidentoista vuoden kokemuksella.
  • 4. Elker organisoi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräystä ja kierrätystä tehokkaasti kokonaisuutta optimoiden.
  • 5. Elker huolehtii, että SER käsitellään turvallisesti ja vastuullisesti ensisijaisesti Suomessa.
  • 6. Elker on osa yhteistyöverkostoa, jonka kautta voit selvittää velvoitteet ja hoitaa tuottajavastuun useimpien EU-maiden lisäksi myös Norjassa ja Sveitsissä.
Lue lisää Elkerin palveluista
Top