Liittyminen ICT-tuottajaosuuskuntaan

ICT-tuottajaosuuskunnan jäsenyyttä hakevan tuottajan tulee täyttää ICT-tuottajaosuuskunnan jäsenhakemus ja lähettää se ICT-tuottajaosuuskunnalle postitse tai sähköpostitse allekirjoitettuna ja skannattuna. Tuottajayhteisön jäsenyys alkaa ja tuottajavastuun siirtosopimus astuu voimaan jäsenhakemuksen tultua hyväksytyksi tuottajayhteisöjen sääntöjen edellyttämällä tavalla.

Yritys saa tiedon jäseneksi hyväksymisestä sähköpostitse. ICT-tuottajaosuuskunnan jäsenet ilmoitetaan myös Pirkanmaan ELY-keskuksen tuottajarekisteriin.

ICT-tuottajaosuuskunnan jäseneksi liittyvä yritys voi samalla ilmoittaa jäsenrekisteriin merkittäväksi ne sähkö- ja elektroniikkalaitteita Suomen markkinoille saattavat tytäryhtiönsä, joiden puolesta yritys haluaa raportoida tiedot samoilla kierrätysmaksu- ja vuosiraporteilla. Tytäryhtiöt merkitään tällöin emoyhtiön jäsenyyden alle. Tytäryhtiöt ilmoitetaan alla olevalla ICT-tytäryhtiöilmoituksella.

Tytäryhtiö voi liittyä tuottajayhteisöön myös itsenäiseksi jäseneksi.

ICT-jäsenhakemus

ICT-tytäryhtiöilmoitus

Liittymis-, osuus- ja vuosimaksut

WEEE-direktiivin piiriin kuuluvien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden liikevaihdon mukaan määräytyvä liittymismaksu on:

  • SE-laitemyynti alle 1 milj. euroa, liittymismaksu 500 euroa,
  • SE-laitemyynti alle 10 milj. euroa, liittymismaksu 1 500 euroa, 
  • SE-laitemyynti yli 10 milj. euroa, liittymismaksu 3 000 euroa.

ICT-tuottajaosuuskunnan osuusmaksu on 100 euroa. Osuusmaksu palautetaan osuuskuntalain mukaisessa järjestyksessä, mikäli yritys irtisanoo jäsenyytensä.

Jos yritys tuottaa ainoastaan ammattimaiseen käyttöön soveltuvia sähkö- ja elektroniikkalaitteita (B2B), yritykseltä peritään 300 euron vuosimaksu. 

Kierrätysmaksut ja kuluttajalaiteraportointi

Suomen markkinoille tuoduista, kotitalouskäyttöön soveltuvista/Dual-Use -laitteista, WEEE-direktiivin piiriin kuuluvista SE-laitteista (B2C) peritään kierrätysmaksu hinnaston mukaisesti. Kuluttajatuotteet raportoidaan ICT-tuottajaosuuskunnalle neljännesvuosittain. Raportoinnin perusteella tuottajalta veloitetaan kierrätysmaksut.

Kuluttajatuotteiden kierrätysmaksut syntyvät kierrätykseen palautuvien laitteiden kierrätyskustannuksista. Kyseiset kustannukset jaetaan tuottajille heidän markkinoille saattamiensa laitteiden määrien mukaisesti. Ammattimaiseen käyttöön tarkoitettujen tuotteiden kierrätysmaksut eivät mene tuottajayhteisön kautta vaan operaattori perii kierrätysmaksun, kun laite palautetaan kierrätykseen.

Mikäli yritys on saattanut kotitalouskäyttöön soveltuvia laitteita Suomen markkinoille ennen tuottajayhteisöön liittymistä, tulee markkinoille saatetut laitteet raportoida takautuvasti kolmelta liittymisvuotta edeltävältä vuodelta.

Elker Oy:n kierrätysmaksuhinnasto on tarkoitettu ainoastaan jäsenten käyttöön. Uusi, tuottajayhteisöön liittyvä jäsenyritys voi tiedustella laiteluokkiensa kierrätysmaksuja Elker Oy:stä.

Ainoastaan yrityskäyttöön soveltuvien laitteiden raportointi

Ainoastaan ammattimaiseen käyttöön soveltuvien laitteiden (B2B) markkinoille saatetut määrät raportoidaan ICT-tuottajaosuuskunnalle neljännesvuosittain.

 

 

MIKSI VALITA ELKER?

  • 1. Elker on tuottajien omistama luotettava palvelun tarjoaja.
  • 2. Palveluyhtiönä Elker huolehtii ketterästi lain määrämistä tuottajavastuun velvoitteista tuottajayhteisöjen puolesta.
  • 3. Elker huolehtii SER-tuottajavastuun hoitamisen asiantuntevasti yli viidentoista vuoden kokemuksella.
  • 4. Elker organisoi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräystä ja kierrätystä tehokkaasti kokonaisuutta optimoiden.
  • 5. Elker huolehtii, että SER käsitellään turvallisesti ja vastuullisesti ensisijaisesti Suomessa.
  • 6. Elker on osa yhteistyöverkostoa, jonka kautta voit selvittää velvoitteet ja hoitaa tuottajavastuun useimpien EU-maiden lisäksi myös Norjassa ja Sveitsissä.
Lue lisää Elkerin palveluista
Top