Liittyminen SELT ry:hyn

SELT ry:n jäsenyyttä hakevan tuottajan tulee täyttää SELT ry:n jäsenhakemus ja lähettää se SELT ry:lle joko postitse tai sähköpostitse allekirjoitettuna ja skannattuna. Tuottajayhteisön jäsenyys alkaa ja tuottajavastuun siirtosopimus astuvat voimaan, kun jäsenhakemus on tullut hyväksytyksi tuottajayhteisön sääntöjen edellyttämällä tavalla.

Yritys saa tiedon jäseneksi hyväksymisestä sähköpostitse. SELT ry:n jäsenet ilmoitetaan myös Pirkanmaan ELY-keskuksen tuottajarekisteriin.

SELT ry:n jäseneksi liittyvä yritys voi samalla ilmoittaa jäsenrekisteriin merkittäväksi ne sähkö- ja elektroniikkalaitteita Suomen markkinoille saattavat tytäryhtiönsä, joiden tiedot yritys haluaa raportoida tytäryhtiöiden puolesta samoilla kierrätysmaksu- ja vuosiraporteilla. Tytäryhtiöt merkitään tällöin emoyhtiön jäsenyyden alle. Tytäryhtiöt ilmoitetaan alla olevalla SELT-tytäryhtiöilmoituksella.

Tytäryhtiö voi liittyä myös itsenäiseksi jäseneksi. 

SELT jäsenhakemus

SELT tytäryhtiöilmoitus

Liittymis- ja vuosimaksut

Yhdistyksen liittymismaksu on 500 euroa yli 150 000 euron liikevaihdon yrityksiltä ja 250 euroa alle 150 000 euron liikevaihdon yrityksiltä.

Jos yritys tuottaa ainoastaan ammattimaiseen käyttöön soveltuvia sähkö- ja elektroniikkalaitteita (B2B), yritykseltä peritään 300 euron vuosimaksu. 

Kierrätysmaksut ja kuluttajalaitteiden raportointi

Suomen markkinoille toimitetuista, kotitalouskäyttöön soveltuvista/Dual-Use -laitteista, WEEE-direktiivin piiriin kuuluvista SE-laitteista (B2C) peritään kierrätysmaksu hinnaston mukaisesti. Kuluttajatuotteet raportoidaan SELT ry:lle neljännesvuosittain. Raportoinnin perusteella tuottajalta veloitetaan kierrätysmaksut.

Kuluttajatuotteiden kierrätysmaksut syntyvät kierrätykseen palautuvien laitteiden kierrätyskustannuksista. Kyseiset kustannukset jaetaan tuottajille heidän markkinoille saattamien laitteiden määrien mukaisesti. Ammattimaiseen käyttöön soveltuvien (B2B) tuotteiden kierrätysmaksut eivät mene tuottajayhteisön kautta vaan operaattori perii kierrätysmaksun, kun laite palautetaan kierrätykseen

Mikäli yritys on saattanut kotitalouskäyttöön soveltuvia laitteita Suomen markkinoille ennen tuottajayhteisöön liittymistä, tulee markkinoille saatetut laitteet raportoida takautuvasti kolmelta liittymisvuotta edeltävältä vuodelta.

Elker Oy:n kierrätysmaksuhinnasto on tarkoitettu ainoastaan jäsenten käyttöön. Uusi, tuottajayhteisöön liittyvä jäsenyritys voi tiedustella laiteluokkiensa kierrätysmaksuja Elker Oy:stä.

Ainoastaan yrityskäyttöön soveltuvien laitteiden raportointi

Markkinoillle saatetut määrät ainoastaan ammattimaiseen käyttöön soveltuvien laitteiden (B2B) osalta raportoidaan SELT ry:lle neljästi vuodessa.

 

 

MIKSI VALITA ELKER?

  • 1. Elker on tuottajien omistama luotettava palvelun tarjoaja.
  • 2. Palveluyhtiönä Elker huolehtii ketterästi lain määrämistä tuottajavastuun velvoitteista tuottajayhteisöjen puolesta.
  • 3. Elker huolehtii SER-tuottajavastuun hoitamisen asiantuntevasti yli viidentoista vuoden kokemuksella.
  • 4. Elker organisoi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräystä ja kierrätystä tehokkaasti kokonaisuutta optimoiden.
  • 5. Elker huolehtii, että SER käsitellään turvallisesti ja vastuullisesti ensisijaisesti Suomessa.
  • 6. Elker on osa yhteistyöverkostoa, jonka kautta voit selvittää velvoitteet ja hoitaa tuottajavastuun useimpien EU-maiden lisäksi myös Norjassa ja Sveitsissä.
Lue lisää Elkerin palveluista
Top