Siirry suoraan sisältöön

Tuottajavastuu

Laki edellyttää, että sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajat huolehtivat tuotteistaan myös niiden elinkaaren loppupäässä. Tuottajan tulee järjestää tuotteiden mahdollinen uudelleenkäyttö, kierrätys ja jätehuolto kustannuksellaan.

Yritystä, joka valmistaa, maahantuo tai myy tuotteita omalla tuotemerkillään tai etäkaupalla Suomeen, velvoittaa tuottajavastuu. Se koskee muun muassa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden, loiste-, kaasupurkaus- ja led- lamppujen sekä paristojen ja akkujen valmistajia ja maahantuojia. Elektroniikan tuottajavastuun piiriin kuuluvat kaikki laitteet, jotka tarvitsevat sähkövirtaa tai elektromagneettista kenttää toimiakseen tarkoitetulla tavalla. Toisin sanoen ne toimivat sähkövirralla, akulla, paristoilla tai aurinkoenergialla. Myös hehku- ja halogeenilamput luetaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiksi.

Tuottajalla tarkoitetaan:

  1. sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistajaa,
  2. ammattimaista maahantuojaa,
  3. sellaista myyjää, joka myy laitteita omalla tuotemerkillään tai
  4. toimijaa, joka on sijoittautunut Euroopan unionin toiseen jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan ja myy etäkaupalla sähkö- ja elektroniikkalaitteita suoraan käyttäjille Suomessa.

Yritys- ja kotitalouskäyttöön soveltuva tuote

Tuote jota voidaan käyttää kotitaloudessa tuotetta muuttamatta, katsotaan kuluttaja- eli B2C -tuotteeksi. Tuotteet, jotka eivät täytä tätä kriteeriä, ovat yritys- eli B2B -tuotteita. Tuottajavastuun kannalta toimitus-, jakelu- tai myyntiketju eivät siis ole ratkaisevia tuotteen statusta määriteltäessä. Lue lisää: Kuluttaja- ja yritystuotteiden määritelmä

Tuottajayhteisöt

Tuottajayhteisöt ovat sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajien perustamia yhteisöjä, jotka huolehtivat kaikista WEEE-direktiivin piiriin kuuluvista laitteista niin kuluttaja- kuin yritystuotteidenkin osalta. Tuottajayhteisön jäsenenä yritys pääsee hyödyntämään yhteishankintojen kautta syntyviä hallinnollisia, volyymi- ja logistiikkaetuja sekä vaikuttamaan näiden palvelujen hankintapäätöksiin.

Liittymällä tuottajayhteisöön tuottaja ohjaa velvoitteista huolehtimisen Elkerille

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottaja hoitaa tuottajavastuunsa helpoiten liittymällä tuottajayhteisöön. Palveluyhtiö Elker huolehtii tuottajayhteisöjen SELT ry:n, ICT-tuottajaosuuskunnan ja FLIP ry:n puolesta velvoitteiden käytännön toteuttamisesta. Tarkat tiedot tuottajavastuusta ja sen velvoitteista, tiedotteet sekä ajantasaisen tuottajavastuuta koskevan tiedon löydät Pirkanmaan ELY-keskuksen sivuilta.

Kannettavien paristojen ja akkujen tuottajavastuu hoidetaan tekemällä tuottajavastuun siirtosopimus paristo- ja akkutuottajayhteisö Recseri Oy:n kanssa. Paristo- ja akkutuottajavastuu koskee niin irtonaisina toimitettavia kuin laitteiden sisältämiä paristoja ja akkuja. Lyijyakkujen tuottajavastuu hoidetaan tekemällä tuottajavastuun siirtosopimus Akkukierrätys Pb:n kanssa. Paristot ja akut raportoidaan samassa Elkerin raportointijärjestelmässä, jossa SELT, ICT ja Flip jäsenet raportoivat Suomen ja Ahvenanmaan markkinoille saattamiensa laitteiden määrät.

Tuottajavastuusta säädetään jätelaissa ja sitä täydentävissä asetuksissa