Siirry suoraan sisältöön

Mitä on tuottajavastuu?

Tuottajat huolehtivat tuotteistaan myös niiden elinkaaren loppupäässä

Tuottajavastuulla tarkoitetaan tuottajan velvollisuutta huolehtia markkinoille saattamistaan tuotteista myös niiden elinkaaren loppupäässä, eli tuotteiden uudelleenkäytön, kierrätyksen ja jätehuollon järjestämistä. Tuottajavastuu koskee muun muassa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä paristojen ja akkujen valmistajia ja maahantuojia. Muita tuottajavastuunalaisia tuotteita ovat: autot, renkaat, paperituotteet, pakkaukset, tietyt kertakäyttöiset muovituotteet (SUP) ja muovia sisältävät kalastusvälineet. Tuottajavastuun piiriin kuuluvien tuotteiden kierrätys ja jätehuolto on kuluttajille ilmaista, ja tuotteille on järjestetty valtakunnallinen keräysverkosto.

Tuottajavastuu on lakisääteinen velvollisuus

Tuottajavastuu on lakisääteinen tuottajien velvollisuus, josta säädetään yhteisesti EU:ssa ja maakohtaisella jätelainsäädännöllä. Suomessa tuottajavastuusta säädetään Jätelaissa (646/2011) ja sitä täydentävissä tuotekohtaisissa asetuksissa. Tuottajavastuun alaisille tuotteille on asetettu keräys- ja kierrätystavoitteet, joita seurataan vuosittain. Tuottajayhteisöt raportoivat markkinoille saatettujen laitteiden määrät, sekä käytöstä poistettujen laitteiden määrät valvovalle viranomaiselle, Pirkanmaan ELY-keskukselle, joka puolestaan raportoi valtakunnalliset tiedot Euroopan komissiolle.

Pirkanmaan ELY-keskus ja Ahvananmaan maakuntahallitus ohjaavat ja valvovat tuottajavastuun toteutumista Suomessa. Valvonnalla varmistetaan, että kaikki tuottajavastuun alaiset yritykset osallistuvat jätehuollon järjestämiseen ja kustannuksiin ja tuottajayhteisöt toiminta on lainmukaista. Valvova viranomainen tekee yhteistyötä muiden viranomaisten, kuten Verohallinnon, Tullin ja Suomen ympäristökeskuksen, kanssa.

Tuottajayhteisö

Tuottajayhteisöt ovat tuottajien perustamia yhteisöjä, jotka huolehtivat tuottajavastuuvelvoitteista jäsenyritystensä puolesta. Tuottajayhteisön jäsenenä yritys pääsee hyödyntämään yhteishankintojen kautta syntyviä hallinnollisia, volyymi- ja logistiikkaetuja sekä vaikuttamaan näiden palvelujen hankintapäätöksiin.

Tuottaja hoitaa tuottajavastuunsa helpoiten liittymällä tuottajayhteisöön. Elkerin kautta tuottaja pystyy huolehtimaan lakisääteiset tuottajavastuuvelvoitteensa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja lamppujen osalta. Liittymällä yhteen kolmesta tuottajayhteisöstä tuottaja hoitaa tuottajavastuun kaikista sähköllä toimivista laitteista niin kuluttaja- kuin yritystuotteidenkin osalta. Lue lisää: Hoida tuottajavastuu liittymällä tuottajayhteisöön

ICT-tuottajaosuuskunta -TY on tuottajayhteisö sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajille

SELT ry

SELT ry on tuottajayhteisö sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajille

Flip ry

Flip ry on tuottajayhteisö lamppujen tuottajille

Kannettavien paristojen ja akkujen tuottajavastuu hoidetaan tekemällä tuottajavastuun siirtosopimus paristo- ja akkutuottajayhteisö Recser Oy:n kanssa. Paristo- ja akkutuottajavastuu koskee niin irtonaisina toimitettavia kuin laitteiden sisältämiä paristoja ja akkuja. Lyijyakkujen tuottajavastuu hoidetaan tekemällä tuottajavastuun siirtosopimus Akkukierrätys Pb:n kanssa.

Etämyyjän tuottajavastuu

Tuottajavastuu koskee myös toiseen Euroopan maahan (EU + Iso-Britannia, Norja ja Sveitsi) suoraan loppukäyttäjälle myytäviä sähkö- ja elektroniikkalaitteita eli EU-etämyyntiä. Tuottajavastuuvelvoitteet hoidetaan myynnin kohdemaan lakien mukaisesti. Lue lisää: Eurooppalainen yhteistyöverkosto

Ulkomainen yritys voi valtuuttaa Elkerin edustajakseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä paristojen, akkujen ja lyijyakkujen osalta. Lue lisää: Valtuutettu edustaja EU-etämyyjille