Siirry suoraan sisältöön

Laitteiden valmistaja, maahantuoja tai myyjä

Jos yritys on sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistaja, maahantuoja tai myy tuotteita omalla tuotemerkillään tai etäkaupalla Suomeen, yritystä velvoittaa tuottajavastuu. 

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajia velvoittaa laissa määritelty tuottajavastuu, jonka mukaan tuottajilla on vastuu huolehtia tuotteistaan myös niiden elinkaaren loppupäässä, eli järjestää tuotteiden uudelleenkäyttö, kierrätys ja jätehuolto.

Tuottajalla tarkoitetaan:

 1. sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistajaa,
 2. ammattimaista maahantuojaa,
 3. sellaista myyjää, joka myy laitteita omalla tuotemerkillään tai
 4. toimijaa, joka on sijoittautunut Euroopan unionin toiseen jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan ja myy etäkaupalla sähkö- ja elektroniikkalaitteita suoraan käyttäjille Suomessa.

Toimitus- ja myyntiketjun osapuolet neuvottelevat keskenään sen, mikä osapuoli hoitaa laitteiden tuottajavastuun.

Tuottajavastuunalaiset sähkö- ja elektroniikkalaitteet

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiksi luetaan kaikki laitteet, jotka toimivat sähkövirralla, akulla, paristoilla tai aurinkoenergialla. Myös kaikki lamput lukuun ottamatta hehku- ja halogeenilamppuja luetaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiksi. Tuottajavastuunalaiset sähkö- ja elektroniikkalaitteet luokitellaan niiden käyttötarkoituksen perusteella B2C tai B2C -laitteeksi sekä sitä tarkempiin laiteluokkiin. Lue lisää: B2C ja B2B -määrittely ja Laiteluokat

Poikkeukset

Seuraavat laitteet eivät kuulu tuottajavastuun piiriin:

 • sotilaallisiin tarkoituksiin tarkoitetut aseet, ammukset ja sotatarvikkeet ja muut valtakunnan keskeisten turvallisuusetujen valvontaan liittyvät laitteet
 • laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu ja asennettu osiksi toiseen laitteeseen, johon direktiiviä ei sovelleta, ja jotka toimivat tarkoitetulla tavalla vain osana kyseistä laitetta
 • hehkulamput
 • laitteet, jotka on suunniteltu lähetettäviksi avaruuteen
 • suuret kiinteät teollisuuden työkoneet
 • suuret kiinteät asennetut laitteistot lukuun ottamatta laitteita, joita ei ole erityisesti suunniteltu ja asennettu osaksi kyseisiä laitteita
 • kuljetusvälineet, jotka on tarkoitettu henkilöiden tai tavaroiden kuljetukseen, lukuun ottamatta sähköisiä kaksipyöräisiä tyyppihyväksymättömiä ajoneuvoja
 • ainoastaan ammattikäyttöön tarkoitetut liikkuvat työkoneet, joita ei ole tarkoitettu maantiekäyttöön
 • erityisesti tutkimus- ja kehittämiskäyttöön suunnitellut, ainoastaan yrityskäyttöön saataville asetettavat laitteet
 • in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut ja muut terveydenhuollon laitteet, joiden oletetaan muuttuvan tartuntavaarallisiksi ennen laitteen käyttöiän päättymistä sekä aktiiviset implantoitavat terveydenhuollon laitteet