Siirry suoraan sisältöön

Tietosuojaseloste tuottajayhteisökohtaisesta jäsenrekisteristä

Rekisterinpitäjät (tuottajayhteisöt): SELT ry, ICT-tuottajaosuuskunta -TY, FLIP ry, RECSER Oy ja Akkukierrätys Pb Oy.
Henkilötietojen käsittelijä: Elker Oy, tuottajayhteisöiden kanssa solmittujen erillisten palvelusopimusten perusteella.

Posti- ja käyntiosoite: Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa
Puhelinnumero: 010 249 1700
Yhteyshenkilö / lisätiedot ja tiedustelut: Tuomas Räsänen, tuomas.rasanen (a) elker.fi
Rekisterin nimi: Elker-ryhmittymän tuottajayhteisökohtainen jäsenrekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Tuottajavastuulainsäädännön edellyttämän viranomaisraportoinnin ja  tuottajayhteisöiden sääntöjen edellyttämien liittymissopimuksen ja vaatimusten mukaisesti tuottajavastuuvelvoitteista huolehtimisen mahdollistavat tiedot.

Rekisterin tietosisältö:

 • Tuottajayhteisön jäsenyrityksen nimi ja yrityksen ilmoittaman yhteyshenkilön/-henkilöiden nimet
 • Jäsenyrityksen osoitetiedot, postinumero ja -toimipaikka
 • Jäsenyrityksen ilmoittamat sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot
 • Jäsenyrityksen ID-numero
 • Jäsenyrityksen liittymispäivämäärä ja raportointivelvoitteen alkamisajankohta
 • Jäsenyyden ja jäsenyrityksen velvoitteiden mahdolliseen päättymiseen liittyvät tiedot
 • Jäsenyrityksen tietoja viimeksi ilmoittanut tai muokannut ja muokkausajankohta
 • Jäsenyrityksen POM-tiedot ja laskutustiedot

Rekisterin yleisimmät tietolähteet:

 • Tuottajayhteisön jäsenyrityksen liittymissopimus liitteineen
 • Jäsenyrityksen luovuttamat tiedot
 • YTJ-tietopalvelu

Rekisteritietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle: Rekisteritietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille eikä tietoja siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle (tietojen varmistuspalvelut) sopimatta asiasta erikseen asianomaisen tuottajayhteisön kanssa.

Tuottajayhteisökohtaisen jäsenrekisterin tietojenkäsittelyn yleiset periaatteet:
Elker ryhmittymän tuottajayhteisöt tai niiden lukuun sopimusperusteisesti henkilötietoja käsittelevä käsittelevät henkilötietoja Suomen kulloinkin voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti.

Tietojärjestelmän käytöstä ja suojauksesta: Ainoastaan asianosaisilla palveluyhtiö Elker Oy:n toimihenkilöillä ja Elker Oy:n tai tuottajayhteisöiden toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää tietojärjestelmän tietoja. Järjestelmän käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Mainitut  henkilöt voivat käyttää järjestelmän tietoja vain sopimusten ja kulloisenkin tehtävän edellyttämällä tavalla ja henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Käytetty tietojärjestelmä on suojattu asianmukaisella tietoturvasuojauksella tietoturvauhkia vastaan ja tiedot on asianmukaisesti varmistettu.