Siirry suoraan sisältöön

Hyväksymispäätökset Elkerin tuottajayhteisöille

Pirkanmaan ELY-keskus antoi 22.5.2023 päätökset Flip ry:n, ICT-tuottajaosuuskunta -TY:n ja SELT ry:n tuottajarekisteriin hyväksymisestä. Kaikkien tuottajayhteisöjen on pitänyt tehdä uudelleenrekisteröintihakemus tuottajarekisteriin kesällä 2021 uudistuneen Jätelain myötä. Tuoreet päätökset korvaavat aiemmat vuodelta 2015 peräisin olevat päätökset.

Päätöksissä todetaan, että tuottajayhteisöjen toiminta noudattaa lainsäädäntöä. Tuottajayhteisöt huolehtivat tuottajiensa puolesta mm. raportoinnista ja tilastoinnista sekä sähkö- ja elektroniikkaromun keräyksen ja kierrätyksen järjestämisestä sopimuskumppaniensa kanssa. Tuottajayhteisöjen toiminta on voittoa tavoittelematonta ja tuottajia kohdellaan tasapuolisesti sekä yhdenvertaisin ehdoin, ja varoja käytetään vain tuottajavastuujärjestelmän ylläpitoon. Keskeisiä uusia velvoitteita ovat tuottajayhteisön omavalvontaan, maksuperusteisiin ja tiedottamiseen liittyvät lakisääteiset vaatimukset.

Jatkossa tuottajayhteisöt valvovat säännöllisesti ja suunnitelmallisesti jätelain toteutumista omassa toiminnassaan mm. omavalvonnan keinoin. Tuottajayhteisöt toimittavat edellistä vuotta koskevat seurantatiedot viranomaiselle vielä ennen kesälomia ja yhteistyö viranomaisen kanssa jatkuu säännöllisissä valvontakokouksissa.