Siirry suoraan sisältöön

FAQ / Raportointi

Mistä tiedän, mitkä laitteet kuuluvat tuottajavastuun piiriin?

Tuottajavastuun piiriin kuuluvat sähkö- ja elektroniikkalaitteet, jotka toimiakseen asianmukaisesti tarvitsevat sähkövirtaa tai sähkömagneettista kenttää tai jotka on tarkoitettu tällaisen virran tai kentän synnyttämiseen, siirtämiseen tai mittaamiseen ja jotka on suunniteltu käytettäväksi enintään 1000 voltin vaihtojännitteellä tai enintään 1500 voltin tasajännitteellä. Laiteluokat -sivulla on esimerkkejä tuottajavastuun piiriin kuuluvista laitteista.


Mistä tiedän, täytyykö yrityksemme raportoida tuottajayhteisölle?

Kaikkien tuottajayhteisöjen jäsenyritysten tulee täyttää neljännesvuosiraportit. Mikäli yrityksenne ei ole jonkin raportointijakson aikana saattanut markkinoille SE-laitteita, tulee kyseiseltä jaksolta täyttää raportti 0-määrillä.


Missä voin täyttää neljännesvuosiraportit?

Neljännesvuosittain täytettävät raportit täytetään Elker Oy:n kotisivuilla sähköisessä raportointijärjestelmässä, johon linkki löytyy sivulta Raportointi.


Sain sähköpostiini muistutuksen puuttuvasta raportista, jonka olen mielestäni täyttänyt. Miten varmistun asiasta?

Saat sähköpostiisi kuittauksen raportista, joka on onnistuneesti täytetty. Kannattaa tarkistaa näistä sähköposteistasi, että olet saanut kuittauksen kaudesta, jota muistutus koskee. Voit tarkastaa raportointijärjestelmän raporttivalikosta, mitkä raportit olet täyttänyt. Jos näyttää, että olet täyttänyt kaikki raportit asianmukaisesti, kannattaa ottaa yhteyttä Elkeriin ja tarkistaa ovatko tekemäsi raportit tulleet perille.


Miten usein laitteet raportoidaan?

Tuottajayhteisöjen jäsenyritykset raportoivat Suomen ja Ahvenanmaan markkinoille saattamansa laitteet kolmen kuukauden välein neljännesvuosiraporteilla. Raportit tulee täyttää raportointijaksoa seuraavan kuukauden viimeiseen päivään mennessä. Vuoden viimeisen neljänneksen raportti tulee täyttää seuraavan vuoden tammikuun 15. päivään mennessä.


Miten usein ainoastaan yrityskäyttöön soveltuvat tuotteet raportoidaan?

Tuottajayhteisöjen jäsenyritykset raportoivat ainoastaan yrityskäyttöön soveltuvat tuotteet kolmen kuukauden välein neljännesvuosiraporteilla. Raportit tulee täyttää raportointijaksoa seuraavan kuukauden viimeiseen päivään mennessä. Vuoden viimeisen neljänneksen raportti tulee täyttää seuraavan vuoden tammikuun 15. päivään mennessä.


Raportoidaanko ulkomaille viedyt tuotteet?

Tuottajayhteisö pyytää tuottajia raportoimaan suoraan loppukäyttäjälle EU-etämyydyt laitteet kerran vuodessa erillisellä raportointilinkillä. Linkki lähetetään lopputalvesta tai keväällä raportoinnin yhteyshenkilölle. Näiden laitteiden määrää ei sisällytetä neljännesvuosiraportteihin, jotka raportoidaan Elkerin sähköisessä järjestelmässä.

Vuosiraportin lisäksi yritys raportoi kohdemaahan paikallisten ohjeiden mukaisesti. Saat tarkat tiedot valtuutetulta edustajaltasi myynnin kohdemaasta.


Tuleeko meidän raportoida takautuvasti liittymisen jälkeen vaikka olemme raportoineet Pirkanmaan ELY-keskukselle ennen tuottajayhteisöön liittymistä?

Jäsenyrityksen tulee liittymisen jälkeen raportoida takautuvasti kuluvan vuoden osalta. Mikäli yritys haluaa, se voi raportoida liittyessään myös aikaisempia vuosia. Pirkanmaan ELY-keskus laskuttaa sinne raportoivilta yrityksiltä ainoastaan raportointimaksun valtion maksuperusteasetuksen mukaan, joten kyseisistä kuluttajatuotteista ei ole vielä maksettu kierrätysmaksuja.