Siirry suoraan sisältöön

FAQ / Vuosiraportointi

Mitä tietoja vuosiraportilla kysytään?

Vuosiraportilla kysytään edellisen vuoden suoraan loppukäyttäjälle EU -etämyytyjen laitteiden määrä kiloissa ja kohdemaittain. Raportilla nimetään myös valtuutettu edustaja kohdemaittain. Raportilla ilmoitetaan siis vain loppukäyttäjälle suoraan myydyt laitteet. Loppukäyttäjä ostaa laitteen omaan käyttöönsä, eikä esimerkiksi jälleenmyy. Vuosiraportilla ei ilmoiteta Suomen markkinoille saatettuja laitteita, vaan toiseen EU -maahan saatetut laitteet.

Suomen markkinoille saatetut laitteet raportoidaan erikseen Elkerin sähköisessä järjestelmässä neljä kertaa vuodessa.


Tuleeko kaikkien jäsenten täyttää vuosiraportti?

Vuosiraportointi kuuluu kaikille tuottajayhteisöjen jäsenille, jotka saavat raportointipyynnön.


Milloin vuosiraportti täytetään?

Vuosiraportointi alkaa helmikuun puolivälissä. Raportti tulee täyttää maaliskuun puoliväliin mennessä. Raportti koskee aina edellisen vuoden tietoja.


Mistä saan lomakkeen vuosiraportointiin?

Kaikille tuottajayhteisöjen jäsenille lähetetään talvella tai keväällä sähköpostitse kutsu vuosiraportille tarvittavien tietojen toimittamiseen sekä yrityskohtainen linkki sähköiseen ilmoituslomakkeeseen. Sähköposti lähetetään tuottajayhteisölle ilmoitetulle raportoinnin yhteyshenkilölle.


Tuleeko meidän toimittaa vuosittaiset sähkö- ja elektroniikkalaiteromun seurantatiedot tuottajayhteisön lisäksi Pirkanmaan ELY-keskukselle?

Tuottajayhteisön jäsenenä teidän tulee raportoida ainoastaan tuottajayhteisölle. Tuottajayhteisö toimittaa SER-seurantatiedot jäsentensä puolesta viranomaisille Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Ahvenanmaan maakuntahallitukselle jäsenien tuottajayhteisölle toimittamien raporttien perusteella.